Публикация

Безплатни прегледи и консултации за пушачи

Безплатни прегледи и консултации за пушачи

Министерството на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Столичната община, Сдружение „Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“ инициират кампания по повод днешния Международен ден без тютюнев дим под мотото: „Спри сега за здраво бъдеще на децата си“.


Министерството, партньори и популярни лица призовават на този ден всеки пушач да положи началото на отказване от тютюнопушенето в името на собственото си здраве, както и на здравето на семейството и близките си. Тази година Кампанията е подкрепена от лекаря и актьор Наум Шопов и от певеца Константин Белчев, които ще отправят послания в социалните мрежи.


В рамките на инициативата в цялата страна са организирани

прояви срещу тютюневата зависимост

както и дейности, насочени към мотивация на активните пушачи за отказване на цигарите.


Според данни от изготвения от Европейската комисия „Здравен профил за България“, 2017 г.,

разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС

и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28% от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35%) мъже, пуши ежедневно. Особенно тревожни са данните при младежите: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21%, след Хърватия), а при 15-годишните момичета – 30% са редовни пушачи – най-високото равнище в ЕС.


Съгласно оценките на Световната банка цената, която плаща здравната система на дадена държава за последствията за здравето от употребата на тютюневи изделия, съставлява между 0.1% и 1.1% от брутния вътрешен продукт на различните страни.
Спирането на тютюневите изделия, съдържащи и несъдържащи тютюн, има непосредствени и големи ползи за здравето при мъже и жени на всички възрасти.


В столицата днес, 21 ноември, от 10:00 до 12:00 часа в двора на Втора МБАЛ, Сдружение „Национална асоциация за профилактика на белодробните болести, съвместно с Коалиция за живот без тютюнев дим провеждат безплатно изследване на съдържанието на едно от токсичните вещества, които се инхалират при пушенето в издишания въздух на пушачи (въглероден оксид). Също така се провеждат и консултации за отказване от цигарите.


В цялата страна инициативите за популяризиране на Международния ден без тютюнопушене се провеждат в рамките на целия месец ноември, като регионалните здравни инспекции организират следните дейности:

 

  • Популяризиране на услугите в Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето;
  • Спирометрично измерване на активните и пасивни пушачи с апарат, чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и процента на карбоксихемоглобин в кръвта;
  • Определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом;
  • Превантивни дейности за ограничаване на тютюнопушенето: фотоконкурси, изложби за колажи, апликации и картини, презентации, интерактивни обучения, срещи и дискусии, демонстрации за вредите от тютюнопушенето с помощта на интерактивен обучителен макет, разпространение на информационни материали, насочени към широката общественост и други.

В две области на страната дейностите ще продължат и след ноември

Организирани са безплатни профилактични прегледи за пушачи в Благоевград (26.11.2019 г. и 9.12.2019 г.) и Област Враца (с. Хайредин и гр. Мизия) (29.11.2019 г. и 3.12.2019), инициирани от Министерството на здравеопазването, Сдружение „Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“ и Столичната община.


Всеки, който желае, може да се запише и да получи информация на тел. 070010126 всеки работен ден между 10:00 и 16:00 часа, както и чрез сайта на Института за здравно образование www.healthedu.eu.


Министерството на здравеопазването припомня, че през цялата година в Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето във всяко от 28-те РЗИ пушачите имат възможност да получат консултация относно отказването от вредния навик.

Коментари