Публикация

Болнични сдружения винят системата, че убива пациенти

Болнични сдружения винят системата, че убива пациенти

Лимитирането на леглата и някои нормативни актове, които ограничават медиците в тяхната работа са същинският проблем, който стои в основата на драматичните случаи с малки деца, някои от които завършиха фатално. Това се казва в декларация, подписана от всички болнични сдружения. Ето и целия текст на писмото без съкращения: 

 

Като изразяваме нашите най-искрени съболезнования на семейството и близките на
починалото три годишно дете, 
Като се присъединяваме към исканията за бързо и безпристрастно разследване на
причините за трагичния инцидент,
Ние, представителите на сдружения на всички болници в страната, настояваме да
бъде извършен анализ на въздействието на редица нормативни актове, които по наше
мнение оказват влияние, в случаи като този, и понякога поставят лекарите пред
невъзможност да обслужват своите пациенти, без да нарушат една или друга разпоредба.


Въведеното с Националната здравна карта лимитиране на броя на леглата,
забраната за промяна и дори заместването им по специалности, което се следи
автоматично от НЗОК, ни поставя непрекъснато в ситуации, в които сме принудени
да връщаме болни, които имаме капацитет да лекуваме, но нямаме право.

 

Потърпевши от това са най-вече пациентите, чието лечение е отложено, понякога с
фатален край. Не трябва да допускаме да умират хора, затова, че е по-лесно да се администрира една дейност с подобен род забрани и ограничения.


Призоваваме компетентните държавни органи на най-високо ниво, да предприемат
необходимите действия за промяна в Закона за лечебните заведения и Националната
здравна карта за премахване на това ограничение, така че да не се налага в бъдеще да
връщаме пациенти и да поставяме по този начин живота и здравето им в риск, което
убедени сме никой в нашата страна не иска.

 

Призоваваме за промени в организацията и финансирането на спешната и
неотложната медицинска помощ, които да позволят ефективното включване на лечебните заведения за извънболнична помощ в този процес, и създаване на процедури и
организация за взаимодействие и сътрудничество по между ни в обслужването на болните.

 

Призоваваме да се премахнат лимитите, да се въведат модерни, гъвкави механизми
за контрол над свръх потреблението на здравни услуги. Призоваваме за премахване на ограниченията пред разкриването на нови дейности в лечебните заведения, за да можем да отговорим на променящите се нужди и очаквания на пациентите.

 

В моменти като този, не трябва да се противопоставяме и да търсим вина един на
друг, а трябва заедно в сътрудничество с всички институции и организации да решим
проблеми, назряли от много години. Декларираме нашата готовност да предоставим информация и експерти за намиране на най-доброто решение без отлагане."

 

Българска болнична асоциация
Национално сдружение на частните болници
Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение
Сдружание на общинските болници в България

Коментари