Публикация

МУ-Варна организира дистанционен СДО курс „Ранна детска интервенция“

МУ-Варна организира дистанционен СДО курс „Ранна детска интервенция“

Катедрата по „Хигиена и епидемиология“ на Факултет обществено здравеопазване към МУ-Варна и Фондация „Карин дом“ организират дистанционно следдипломно обучение „Ранна детска интервенция“.


Съвместната инициатива е възможност за всички специалисти, които желаят да се развиват и практикуват в областта на ранното детско развитие, да усвоят някои основни правила за идентифициране на отклонения или риск в развитието на децата, както и да оказват подкрепа чрез т.нар. „семейно ориентиран подход“. Курсът запознава обучаващите се с основни правила на ранната детска интервенция, дава практически препоръки за приложение на тези принципи.

Обучението е предназначено зa медицински сестри, акушерки, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, социални работници, учители

ерготерапевти, специалисти по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт.


To се провежда онлайн на Moodle платформата на Медицински университет - Варна и е организирано в 2 модула.


Първи модул „Познания за типичното детско развитие и чести отклонения“
12 видеолекции+ 1 тест
Втори модул „За Ранната детска интервенция“
12 видеолекции + 1 тест

Процедурата за записване e отворена през цялата година

Продължителността на обучението е три седмици след регистрация в Moodle платформата.

Лекторите

на обучението са от Катедра „Педиатрия” и Катедра „Хигиена и епидемиология” на МУ-Варна, Медицински колеж - Варна, Карин дом – специалисти по ранна интервенция, специалисти от Университета на Орегон, САЩ: Джудит Нюман, ко-директор на програма Early Childhood CARES.


Темите вижте тук.

Таксата за курса е 300 лв.

Обучението приключва с издаването на сертификат от Медицински университет - Варна при успешно преминаване на финалните тестове към двата модула.
За подаване на документи и сертификати:


Тел: 052 677 017


E-mail: neli@mu-varnа

Коментари