Публикация

Как се промени консенсусът за лечение на диабет?

Как се промени консенсусът за лечение на диабет?

“Всеки пациент с гликемичен контрол под оптималния и eGFR> 60 може да се смята за подходящ за преминаване към лечение с SGLT-2  инхибитор, какъвто е канаглифлозин “, споделя д-р Марк Еванс по време на второто си гостуване в България тази година. Диабетолог в Университетската болница Лиандоу и Университетската болница на Уелс, Кардиф, д-р Еванс има множество текущи академични и клинични интереси, включително патофизиология на съдовите заболявания при ЗДТ2, клинична физиология и естествена история на ЗДТ2, здравната икономика на грижите за диабетно-болните. В допълнение към председателството на новосформираната група по клинични проучвания за контрол на глюкозата, д-р Еванс е член на Консултативната група за научни изследвания за диабет в Обединеното кралство, съуправител на Терапия за диабет и член на редакционния съвет на Diabetes Digest.

Д-р Еванс отговаря на въпроси на водещи български ендокринолози:

 

  • Какъв е вашият опит с SGLT2 инхибиторите? Имате ли конкретни предпочитания, или избирате различна молекула според спцификата на пациентите?

SGLT-2 инхибиторите набират все по-голяма популярност в Обединеното кралство не само заради добрите резултати по отношение на намаляването на глюкозата в кръвта и на телесното тегло, но също така и с ползите, които носят, при пациенти с бъбречна и сърдечна недостатъчност. Те всъщност са предпочитания избор при пациенти с диабет и сърдечна недостатъчност. Що се отнася до отделните молекули, може да се каже, че крайният ефект се отнася за целия клас и, затова, изборът на отделно лекарство се определя от спецификата на медикамента и показателите за намаляване на нивата на глюкозата.

 

  • Как се е променила схемата на лечение в Обединеното кралство след обновяването на ръководствата на Американската диабетна асоциация (АДА) и Европейската асоциация за изследване на диабетa (ЕАИД)?

След обновяването на консенсуса голямо внимание се обръща на ползите от тези лекарстава за справяне с рисковете при сърдечна недостатъчност и хронична бъбречна недостатъчност и употребата им в тази посока се е увеличила.

 

  • Каква е разликата между наличните SGLT медикаменти?

На първо място, наблюдаваните резултати се отнасят до целия клас медикаменти. Има данни за разлики между отделните лекарства по отношение на ефикасността им за намаляването на нивата на глюкоза.

 

  • Бихте ли могли да сравните ефектите на различните молекули върху сърдечносъдовата система?

Проучванията, които са правени за отделните медикаменти, са сред различен брой хора, така че е трудно да се направи директно сравнение и данните за ползите от тях са сравнително хомогенни.

 

  • Кой е типичният пациент, отговарящ на лечение с канаглифлозин и защо?

Всеки пациент с гликемичен контрол под оптималния и eGFR> 60 може да се смята за подходящ за преминаване към лечение с SGLT-2  инхибитор, какъвто е канаглифлозин, предвид ефекта върху намаляването на глюкозатаи ползите за сърцето и бъбреците. Пациенти с диабет тип 1 и по-възрастните не биха били подходящи.

Коментари