Публикация

Нова апаратура за Първа клиника по коремна хирургия на ВМА

Нова апаратура за Първа клиника по коремна хирургия на ВМА

Специалистите от Първа клиника по коремна хирургия на Военномедицинска академия (ВМА) вече работят в напълно обновена операционна зала.

Това е интегрираната Olympus ENDOALPHA зала, която беше реновирана в унисон в концепцията на ръководството на Академията за превръщането й в технологичен лидер в здравеопазването в България

- коментира доц. Ивелин Такоров, ръководител на клиниката.

Основна цел на клиниката

е високоефективното и достъпно хирургично лечение на всички бенигнени и онкологични заболявания в коремната кухина, в унисон със световните стандарти и опит.


По думите на доц. Такоров, новата апаратура позволява много по-голяма прецизност на извършване на лапароскопските високообемни хирургични интервенции.

Клиниката е център за лечение на както на спешните, така и на плановите хирургични заболявания

- конвенционално и по лапароскопски метод. Тя сред водещите звена не само в болничен, но и в национален мащаб относно извършваните високообемни хирургични процедури върху черен дроб и панкреас.

При нас рутинно се извършва целият спектър от интервенции от високообемната лапароскопска хирургия, онкологични интервенции при първични и вторични злокачествени заболявания на черния дроб, карцином на панкреаса, рак на стомаха и на дебелото черво, както и комбинирани резекции при повече от една локация на онкологичното заболяване, поясни още доц. Такоров.

ВМА е водеща болница, разполага със специалисти на световно ниво

които заслужават да работят и да се развиват при съответните условия. От своя страна, пациентите ни заслужават първокласна грижа – затова и инвестициите в осъвременяването на базата ще продължат.


Новите, модерни условия са в унисон с цялостната концепция за развитие на Академията и лечението на пациентите по най-модерните и научно базирани методики.

Коментари