Публикация

XI-та Национална конференция по превантивна медицина

XI-та Национална конференция по превантивна медицина

На 6ти, 7ми и 8ми ноември Поморие беше домакин на XI-та Национална конференция по превантивна медицина.Форумът се организира от Българско сдружение по превантивна медицина. 

Конференцията е форум за споделяне на добри практики в превантивната медицина

и обсъждане на възможностите за партньорство и регионално сътрудничество между различни институции и лекари от различни специалности.

 

Експертите се фокусираха върху намирането на оптимални пътища за превенцията, ваксинопрофилкатиката и увеличаване на достъпа до профилактични изследвания за различни заболявания  в здравните системи на страната. Те обсъдиха

възможностите за ускоряване на въвеждането на иновативните лекарства и диагностични средства в клиничната практика, изграждането на необходимата за това правна и регулаторна рамка и подобряването достъпа на пациентите до иновативно лечение.  

Във форума участваха представители на

Министерство на здравеопазването, преподаватели от Факултета по Обществено здраве към МУ-София, МУ-Пловдив, МУ-Плевен, Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, НЦЗПБ, НЦЗОЗА, ВМА, , УМБАЛ Св. Иван Рилски, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, директори на РЗИ, специалисти по превантивна медицина, eпидемиология, инфекциозни болести, микробиология, имунология, педиатрия, представители на фармацевтичната индустрия и др. Всички те активно работят в тази особено актуална днес област на медицината, имаща голям здравен, социален и икономически ефект.

 

Представяме Ви и част от представените във форума теми.

 

 

Доц. Андрей Галев
Председател на Българско сдружение по превантивна медицина

Публикуваме част от представените, в XI-та Национална конференция по превантивна медицина, теми.
Форумът се организира от Българско сдружение по превантивна медицина. 

Прикачени файлове

Презентация-Повед. фактори Поморие.pdf
Prou4vane na inf. za polza i risk......pdf
Poster-Varicela (1).pdf
ПОСТЕР-ПОМОРИЕ-2019a.pdf
ДОКЛАД-ПОМОРИЕ-2019а.pdf
Microsoft PowerPoint Presentation – Копие.pdf
2 DECATA.....pdf
7 Presentation1.pdf
Трихинелоза презентация.pdf

Коментари