Публикация

Седмица на лекарствената безопасност, съобщавайте за нежелани реакции

Седмица на лекарствената безопасност, съобщавайте за нежелани реакции

За четвърта поредна година в дните от 25 до 29 ноември се отбелязва Седмицата на лекарствената безопасност.

Тази година фокусът е върху множествената лекарствена терапия

с посланието, че съобщаването на нежелани реакции спомага пациентите да бъдат предпазени, когато приемат едновременно повече лекарства.

Седмицата на лекарствената безопасност

обединява съвместно усилие на 57 регулаторни органа по лекарствата от целия свят, включително и на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).


Агенцията подкрепя значението на съобщаването на нежелани реакции чрез системата „жълта карта“.

Множествената лекарствена терапия

се дефинира като едновременна употреба на четири или повече лекарствени продукта по лекарско предписание, без лекарско предписание и/или традиционни лекарства.


Такава терапия повишава вероятността от поява на нежелани реакции при пациента поради повишения риск от взаимодействия между лекарствата, както и взаимодействия на лекарствата с храни или билкови продукти.


Въпреки че множествената лекарствена терапия е по-обичайна при хората в старческа възраст,

всеки, който редовно приема много лекарства едновременно, може да бъде засегнат

В това число спадат хората, страдащи от хронични заболявания. Проучванията показват, че една трета от хората на възраст над 75 години приемат поне шест лекарства, като има повече от един милион хора, които вземат осем или повече лекарства дневно.

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;
e-mail: bda@bda.bg

Коментари