Публикация

218 нови случая на ХИВ у нас от началото на годината

 218 нови случая на ХИВ у нас от началото на годината

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световния ден за борба със СПИН.

През 2019 г. денят е под надслов „Промените се правят от общностите“

В света по данни на Глобалната програма по СПИН близо 38 милиона души живеят с ХИВ/СПИН, като само през 2018 г. броят на новите случаи е 1.7 милиона. Повече от половината от всички нови инфекции са сред уязвими групи и техните партньори.
До края на 2018 г. близо 24 милиона лица, живеещи с ХИВ/СПИН, са получили лечение.
През миналата година в Европа са регистрирани нови 142 000 души (12 000 повече от предходната година), от които 26 000 в страните от Европейския съюз. За страните от ЕС данните показват, че 49% са открити в късен стадий на инфекция, а 64% от късно диагностицираните са на възраст над 50 г.

В България за периода 1986 г. – 15.11.2019 г. са регистрирани общо 3 244 души с ХИВ инфекция

От началото на 2019 година са открити нови 218 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от този на новоинфектираните жени. Съотношението мъже/жени през настоящата година е 5:1 (182 мъже и 36 жени).

Общо 242 000 души са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината

като 22% от тях са открити в КАБКИС.


Относно начина на инфектиране – запазва се тенденцията от последните години: и през настоящата година 84% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция са се инфектирали по сексуален път (51% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже, а 33% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 16% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици, като има ръст на увеличение с 3-4% в сравнение с предходните години.

И тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г.

- 40%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 23%. През последните няколко години се наблюдава тенденция на увеличение и във възрастовата група над 50 години.
Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 94 души, в област Пловдив – 22 души, Варна – 15 души, Пазарджик – 13 души, Русе - 8 души, в областите Велико Търново и Монтана по 7 души, в областите Кюстендил и Плевен по 5 души, в областите Бургас, Разград и Стара Загора по 4 души, в областите: Враца, Сливен, Смолян, София област и Хасково по 3 души, в областите Видин, Добрич, Ловеч, Силистра и Ямбол по 2 души и по един случай в областите Благоевград, Габрово, Търговище и Шумен.


Данните показват, че

7% от новите случаи през 2019 г. са чужди граждани

от различни региони на света (от 11 различни държави).


Министерството на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.

Към 31 октомври 2019 г. общо 1 686 души с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН

а 1 633 (97%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.


Дейностите за превенция на ХИВ сред лицата от уязвимите групи се предоставят от НПО, с които МЗ е сключило договори.


За последното тримесечие на 2019 г. екипите на НПО са достигнали до общо 3 815 души от уязвимите групи, в т. ч. 1 550 души, инжекционно употребяващи наркотици, 1 712 мъже, които имат сексуални контакти с мъже, и 553 души, предлагащи сексуални услуги. Раздадени са общо 27 864 пакета за безопасни инжекционни практики, както и 20 735 комплекта предпазни средства. На всички е предоставено консултиране за ХИВ и са насочени към лечебни и здравни заведения при необходимост.

В страната функционират и 13 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ

както и 17 мобилни кабинета, които предоставят здравно-превантивни услуги сред населението и уязвимите групи.


Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население за България е 4.4. За сравнение в страните от ЕС през 2018 г. този показател е 5.1.

В прикачения файл може да намерите инициативите по случай Световния ден за борба със СПИН.

Прикачени файлове

antispin_kampaniia_01122019 (1).docx

Коментари