Публикация

Открива се рехабилитационен център за пациентки с рак на гърдата

Първият рехабилитационен център за пациентки с рак на гърдата ще бъде открит днес в София. Той е разположен в Университетската болница „Царица Йоанна - ИСУЛ”, като дейностите в него са съобразени с нуждите на болните и с изискванията на ЕС.


Центърът ще предлага консултации с медицински специалисти, индивидуална и групова психотерапия, кинезитерапия, лечебна физкултура, специфични масажи.

В помощ на пациентите ще бъдат организирани беседи и лекции по теми, засягащи здравословния начин на живот, здравословното хранене, преодоляване на стресовите ситуации във всекидневието.

В специализирания център ще бъдат предоставяни образователни, информационни и юридически услуги във връзка с работата и функционирането на различните административни институции, както и с правата и задълженията на пациентите.

На откриването, което ще започне в 17:00 часа, ще присъстват представители на  Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика, на Агенцията за социално подпомагане, посланици, политици и други, съобщи фондация „Утре за всеки”.

Коментари