Публикация

Училище за атопичен дерматит

Училище за атопичен дерматит

Фондация “Екзема” със съдействието на Фондация Пиер Фабр и МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” организират поредното „Училище за родители” на деца с атопичен дерматит на 14 декември 2019г. от 10ч. в конферентната зала на лечебното заведение.

Лектори ще бъдат дерматолозите проф.д-р Николай Цанков и доц.д-р Жана Казанджиева.
Атопичният дерматит представлява хронична дерматоза, характеризираща се с наличие на сърбеж и възпаление, с редуване фази на обостряне и фази на затихване.
Като всяко хронично заболяване, да се полагат грижи за атопичния дерматит, е трудно. Деца и родители често пъти се обезсърчават, тъй като не винаги разбират как да извлекат максимална полза от съществуващите лечения, които имат своите преимущества и недостатъци. Терапевтичното обучение предлага адаптирани средства, за да предостави необходимите познания. Познания, които веднага се превръщат в ценни знания за прилагане в ежедневието.
...Тъй като Атопичният дерматит е едно от най-разпространените заболявания на кожата, и защото то значително променя качеството на живот на милиони деца и техните семейства, защото са необходими още множество изследвания, за да бъдат разкрити всичките му загадки...

 членовете-основатели на Фондация Атопичен Дерматит, Франция решиха да инициират едно още по-тясно сътрудничество с научни работници, лекари, пациенти и тяхното обкръжение като предоставят на техните услуги тази фондация с обществена полза, посветена на атопичния дерматит. Фондация Атопичен Дерматит е фондация с обществена полза основана от Лаборатории „Пиер Фабр“. Вече действащите „Училища за атопичен дерматит“ са добили опит, който Фондацията им помага да предадат.

С нейна помощ, няколко лекари-ентусиасти решиха да инициират специализирани центрове за Обучение на деца с атопичен дерматит и техните родители, вече и в България. Традицията у нас датира отдавна, но форматът се промени съществено, стана интерактивен, с възможност за общуване и дискусии.

Как ще протече срещата:
Интерактивна беседа проведена от дерматолози, експерти в лечението на атипичен дерматит и насочена към родители на деца с атопичен дерматит.
По време на тези срещи пациентите/родителите им могат да разкажат свободно за заболяването на детето си, за своите опасения, за живота си в ежедневието, а лекарите ще им дадат насоки: Как да да разберат по-добре заболяването и неговото развитие, защо е предписана терапия и как да опитат да контролират състоянието.

Коментари