Публикация

Ректори на МУ искат промени в Закона за висшето образование

Ректорите на медицинските университети в България искат да бъдат отпуснати допълнителни бройки за кандидат-студенти сираци, близнаци, с увреждания, както и с равен бал.


В момента университетите подлежат на глоба за всеки студент извън плановите места за регулираните професии по постановление на Министерския съвет. В същото време обаче, Законът за висшето образование задължава университетите да приемат такива кандидат-студенти при облекчени условия.

Ректорите на медицинските университети се събраха на среща във Варна през уикенда, за да обсъдят промените в Закона за висшето образование и проблемите през настоящата учебна година. Те излязоха с обща декларация и с нови предложения, които днес ще бъдат изпратени до премиера Бойко Борисов и до министрите на здравеопазването и образованието, съобщи МУ-Варна.

Ръководителите на висшите медицински училища предлагат промяна в Закона за българското гражданство, с която да се реши дали хората с българско и друго гражданство да кандидатстват по общия ред като български граждани, или да кандидатстват като чуждестранни граждани, като заплащат пълната такса на обучението.

Ректорите са се обединили около мнението, че е належащо да бъдат направени законови промени, с които от следващата учебна година да се разреши публично-частното партньорство на университетите, а прехвърлянето на български граждани, студенти от чуждестранни ВУЗ-ове, да се извършва по реда за платено обучение след представяне на академична справка от съответното учебно заведение.
Искането е във връзка със съкратените бюджетни средства и трудностите с издръжката.

На срещата специално внимание е било обърнато на проблемите, възникнали с лекарите-специализанти в страната. В момента има проблеми с условията на труд, заплащането, осигуряването и платените специализации от чужди страни извън Европейския съюз. Ректорите искат тези проблеми да бъдат решени с формулирането, регламентирането и публикуването на ясни критерии и правила, свързани с приложението на Наредба 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Коментари