Публикация

Натурален Витамин К2- фармакологични предимства

Натурален Витамин К2- фармакологични предимства

Малко познатата форма на Витамин К – менахинон-7, известна още като натурален Витамин К2, се превърна в най-изследвания витамин през последните 15 години. МК-7 има доста по-дълъг плазмен полуживот от Вит. К1 – 3 дни, достига значими концентрации в кръвната плазма и е с преобладаваща бионаличност в костната тъкан.

 Под въздействие на Витамин К ензимът гамакарбоксилаза активира остеокалцина /синтез в костната тъкан/ ⇒ т.нар. карбоксилиран ОК, който инкорпорира Са в костите /до хидроксиапатит/.

Тук предимствата на МК-7 пред Вит. К1 /който участва основно в карбоксилирането на чернодробните. Gla-протеини/ са:

•дълъг плазмен полуживот

•по-висока костна концентрация

•слабо влияние върху кръвосъсирването 

 

/Цялата презентация прочетете в прикачения файл/

Прикачени файлове

конгрес-2012-вит.К (1).pdf

Коментари