Публикация

Водещи учени обсъждат проблемите на радиационната защита в медицината

От 1 до 3 септември във ваканционен клуб „Ривиера” във Варна ще се проведе Международна научна конференция на тема „Радиационна защита в медицината”.


В нея ще участват 270 специалисти от 55 страни, сред които 17 световноизвестни учени, както и водещи лекари, медицински физици, експерти по радиационна защита, рентгенови лаборанти, регулатори и представители на пациентски организации от България, съобщи Министерството на здравеопазването.

Програмата на форума включва над 200 доклада за новостите и тенденциите в тази област, дискусионни форуми и кръгли маси по въпроси, свързани с осигуряването на качествена диагностика и лечение, защитата на пациентите, квалификацията и професионалното развитие на специалистите, ролята на общопрактикуващите лекари в обоснованото използване на радиационните методи и др.

В дискусията за информираността и правата на пациента при облъчване с медицинска цел ще участват и представители на пациентски организации.

Конференцията е организирана от Националния център по радиобиология и радиационна защита, Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство и фондация „Рьонтген”, с подкрепата на Българската асоциация по радиология, Агенцията за ядрено регулиране и Медицинския университет във Варна.

Форумът е официално подкрепен от Европейската комисия, както и от много европейски и международни браншови организации като Международната асоциация по радиационна защита (ICRP), Международната организация по медицинска физика (IOMP), Европейското дружество по терапевтична радиология и онкология (ESTRO), Националната комисия по радиационна защита на САЩ (NCRP), от Алианса по радиационна защита в педиатричната радиология Image Gently и др.

Форумът ще бъде официално открит на 1 септември от 12:30 часа в зала „Ривиера”.

Коментари