Публикация

Изследване към Нов Български Университет, Департамент "Когнитивна Наука и Психология"

Драги колеги!

Обръщам към Вас с най-искрена молба за Вашето участие в изследване, което провеждам като част от дипломната си работа  :)
Посоченият по-долу въпросник цели да събере информация за определени нагласи,свързани с работното ни място и връзките им с наши лични характеристики. Попълването на въпросника няма да отнеме повече от 30 минути и ще бъде огромен принос за работата ми. Попълването е абсолютно анонимно, като единственото изискване за участие е да работите (или сте работили до скоро) в някакъв тип организация- частна, държвана, НПО и др. Тук спадат болници, корпоративни фирми, по-малки фирми, институции и всяко друго място, на което работим с други хора. Така единствените лица, които не са обект на изследване са тези, работещи като самонаети и не са част от екип.

Благодаря предварително на всеки отзовал се!

 

Въпросник:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlZOSTYbNT9_tlWs4uaV_0oWwwQc0I1Hk-y05j3RFxuBzFZA/viewform?usp=sf_link

Коментари