Публикация

Спират временно продажбата на три лекарства за високо кръвно

Спират временно продажбата на три лекарства за високо кръвно

„Тева” и „Актавис” спират временно продажбата на три медикамента за хипертония – „Ирпрезид”, „Разолтан” и „Олместа”.

Причината - изчерпване на наличните количества

и невъзможност за произвеждане в кратки срокове, информира Центърът за защита правата в здравеопазването.

И трите лекарства са от групата на ангиотензин-2 рецепторните блокери (сартани)

и се използват за понижаване на кръвното налягане и отводняване при хипертония.

„Ирпрезид” (с международно непатентно наименование Ирпрестан и Диуретикс)

е комбинация от две активни вещества - ирбесартан и хидрохлоротиазид. Употребата на ирбесартан води до отпускане на съдовете и понижаване на кръвното налягане. Хидрохлоротиазидът е от групата на така наречените тиазидни диуретици, които повишават отделянето на урина и предизвикват спадане на кръвното налягане. Очаква се следващата доставка на лекарството да бъде 29.02.2020 г.

„Розалтан” (с международно непатентно наименование Лосартан)

е комбинация от ангиотензин II рецепторен антагонист (лосартан) и диуретик (хидрохлоротиазид).
Лосартан отпуска кръвоносните съдове и това съответно води до понижаване на кръвното налягане. Лосартан забавя понижението на бъбречната функция при пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2. Очаква се следващата доставка на медикамента да бъде на 30. 09.2020 г.

„Олместа” (с международно непатентно наименование Олмесартан)

съдържа две активни вещества - олмесартан медоксомил и хидрохлоротиазид.
Олмесартан медоксомил е от групата лекарства, наречени ангиотензин II-рецепторни антагонисти. Той понижава кръвното налягане чрез отпускане на кръвоносните съдове.
Очаква се следващата доставка на лекарствения продукт да бъде на 29.02.2020 г.

Коментари