Публикация

Вакантни места за специализанти

Вакантни места за специализанти

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” обявява вакантни места за специализанти по следните специалности:

 

  • „Спешна медицина” – 4 места;
  • „Трансфузионна хематология” – 2 места;
  • „Микробиология” – 1 място.

Необходими документи:

 

  1. Молба в свободен стил.
  2. Автобиография по европейски образец.
  3. Копие от диплома за завършено висше образование с приложение.
  4. Медицинско свидетелство.

Краен срок за подаване - 05.01.2020 г.

Кандидатите ще бъдат поканени на събеседване.


Документите за специалността „Спешна медицина” се подават в канцеларията на Клиниката по кардиология в работен ден от 8:00 до 14:00 часа. Телефон: 02/9432 226.


Документите за специалностите „Трансфузионна хематология” и „Микробиология” се подават в Общата канцелария на болницата в работен ден от 8:00 до 16:00 часа. Телефон: 02/9432 320.

Коментари