Публикация

Андрология

Андрология

Една недобре позната специалност, една интердисциплинарна специалност, Андрология - науката за мъжа....

Андрология е наука за мъжа. Думата произхожда от гръцки (αντρας, andras – „мъж“ и logos – „слово“, „наука“). Андрология изучава болестите, състоянията, диагностичните и терапевтичните подходи при мъжа, занимаваща се основно с мъжки инфертилитет (безплодие). Андрологията е интердисциплинарна специалност съчетаваща в себе си познания от урология, ендокринология, имунология и генетика. Около 40% от репродуктивните неуспехи се дължат на мъжко безплодие.

Способността на мъжа да създаде поколение може да се определи чрез извършване на спермален анализ – спермограма, но не до тук стигат изследванията, които касаят мъжкото безплодие. Редица хормонални, имунологични и генетични причина биха могли да доведат до проблеми с мъжкото здраве, което неимоверно оказва ефект и върху спермалния анализ. Спермограмата е като „огледало“ на мъжкото здраве. При влошаване на спермалните показатели е необходимо да се обърне сериозно внимание върху здравословното състояние на мъжа, не само от гледна точка на невъзможността за създаване на поколение, но и от факта, че може да има сериозен общ здравословен проблем.
В Р. България към момента няма обособена специалност Андрология, а е профил от специалността урология. Работи се от лекари и медицински персонал асоцииран с репродуктивна медицина и ин-витро центрове. 

Ако желаете да прочетете интересна информация с насоченост ендокринология или да зададете своя въпрос, моля, посетете специализирания сайт за ендокринни състояния Endokrinolog.bg

Коментари

Интересна статия :)

Благодаря!