Публикация

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна въведе иновативно лечение на напреднал паркинсон

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна въведе иновативно лечение на напреднал паркинсон

Иновативен метод за съвременно високотехнологично лечение на пациенти с болест на Паркинсон беше въведен в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна.


Мултидисциплинарен екип от лекари извърши

първата в болницата дълбока мозъчна стимулация на пациент с напреднал стадий на паркинсон

 

До момента общо трима пациенти със същата диагноза са преминали през тази процедура в университетската болница.

Методът е подходящ за приложение при съответни показания и при други две заболявания – дистония и есенциален тремор

уточни проф. д-р Силва Андонова – директор лечебно-диагностична дейност и началник на Втора неврологична клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ Варна.

Постигнатите резултати от лечението

в световен мащаб показват еднозначно, че дълбоката мозъчна стимулация има важно място при лечението на редица хронични, инвалидизиращи заболявания и състояния, както и огромна възможност за бъдещо развитие.


Екипът от лекари, който извършва процедурата по дълбока мозъчна стимулация, е преминал няколкократни обучения в Inselspital Hospital в Берн, с която Медицински университет - Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ има дългогодишно сътрудничество. Въведени са специални скали и протоколи, по които се оценяват и включват пациентите, подходящи за лечение с дълбока мозъчна стимулация. С този иновативен метод Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна покрива цялата гама неврохирургични интервенции, които се правят в света. Целта на екипа е да работи по водещите световни стандарти, като най-добър пример за клинична практика.

Процедурата по дълбока мозъчна стимулация за лечение на паркинсон е специфичен и многопластов процес

Първоначалната терапия на болестта продължава от 5 до 10 години с медикаменти и пациентите се повлияват много добре. С времето заболяването прогресира и лекарствата не действат достатъчно ефективно и това е момента, в който е най-добре да се премине към лечение с дълбока мозъчна стимулация, заявява проф. д-р Явор Енчев – началник на Клиниката по неврохирургия.


Методът включва имплантиране на електроди в мозъка на болния, които се отвеждат подкожно до областта на подключицата, където се поставя пейсмейкър. Той е източник на електрически импулси с определена честота, които се подават към мозъчните структури, за да ги стимулират. По този начин веднага след оперативната намеса пациентът се чувства по-добре, оплакванията му намаляват и симптоматиката се подобрява.


От 2 до 4 седмици след операцията по имплантиране пациентът се хоспитализира отново за програмиране и активиране на пейсмейкъра. Оперираният получава пациентски програматор, устройство за промяна на параметрите на електрическата стимулация и се обучава да работи с него в домашни условия. Ефектът на самото устройство може да бъде отчетен няколко седмици след активиране на пейсмейкъра.

 

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна въведе иновативно лечение на напреднал паркинсон

Паркинсоновата болест е социално значимо заболяване, което води до инвалидизация

на болните и прави живота им непълноценен. Лечението на тази болест е от изключителна важност за цялото общество. Благодарение на дълбоката мозъчна стимулация се подобрява качеството на живот на пациентите с невродегенеративни заболявания, те се чувстват пълноценни, могат да се върнат към ежедневните си дейности и работната си среда. Методът е предпочитан, защото е успешен в определен етап от развитието на болестта и рисковете са сведени до минимум.


От 2019 г. НЗОК покрива напълно скъпоструващите устройства за този вид лечение на всеки пациент с напреднал стадий на болест на Паркинсон и дистония.


Всички пациенти с паркинсон могат да се обръщат за консултации към Първа клиника по неврология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с ръководител проф. д-р Ара Капрелян, която е специализирана при диагностиката и лечението на невродегенеративни заболявания.

Коментари