Публикация

Извънреден събор на БЛС

Извънреден събор на БЛС

На 13.12.2019 г. от 10:00 часа ще се проведе 71-вият извънреден събор на Българския лекарски съюз.

Дневен ред

  1. Проверка на кворума и доклад на Мандатната комисия;
  2. Гласуване на дневен ред;
  3. Отчет за финансовото изпълнение на бюджета до 30.11.2019 г. Приемане на проектобюджет за 2020 г.
  4. Обсъждане на НРД – 2020, част БМП;
  5. Обсъждане на НРД – 2020, част СИМП;
  6. Обсъждане на НРД – 2020, част ПИМП;
  7. Делегиране право на избраните от УС на БЛС представители за подписване или неподписване на НРД – 2020.

В 9:30 часа в Интер Експо Център (бул. „Цариградско шосе“ 147) ще се проведе брифинг за представителите на медиите.

Коментари