Публикация

НЗОК: Всички интерпретации преди разглеждането и окончателното приемане на НРД са несъстоятелни

НЗОК: Всички интерпретации преди разглеждането и окончателното приемане на НРД са несъстоятелни

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма да допусне да се приемат в НРД текстове, които да нарушат или да отнемат права на здравноосигурени лица с хронични заболявания.

Проектът за Национален рамков договор

(НРД) между НЗОК и Българския лекарски съюз (БЛС) се публикува, след като се приеме чрез подписване от Управителния съвет (УС) на БЛС и от Надзорния съвет (НС) на НЗОК, съгласно изискванията на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).


На 13.12.2019 г. НС на НЗОК ще разгледа проект на НРД 2020 - 2022, изготвен в резултат на двустранните преговори с БЛС.


След одобрението му от НС на НЗОК, проектът ще бъде публикуван за обсъждане на сайта на НЗОКwww.nhif.bg.


Всички интерпретации преди разглеждането и окончателното приемане на НРД от двете договарящи се страни са несъстоятелни.

Коментари