Публикация

Месец на Ендокринологията. Гласувайте за колегата, който ви вдъхновява!

Месец на Ендокринологията. Гласувайте за колегата, който ви вдъхновява!

Кампанията Лекарят, който ме вдъхновява изпраща старата и ще посрещне новата година с Месец на Ендокринологията. Той е организиран от платформата CredoWeb  с подкрепата на Санофи България и ще продължи от 16 декември 2019 г. до 31 януари 2020 г. В рамките на кампанията Вие – българските лекари, имате възможност да номинирате, гласувате и излъчите най-достойния и вдъхновяващ професионалист в специалността Ендокринология и болести на обмяната.

 

Той може да бъде:

 

  • Ваш учител, който Ви е запалил по медицината или по специалността Ви;
  • колега, от когото се възхищавате;
  • млад специалист, който Ви кара да чувствате удовлетворен, че след Вас идва ново  достойно поколение медици;
  • новатор, който прилага иновативни методи и прославя българската медицина по света;
  • мениджър, превърнал болницата/клиниката Ви в модерно лечебно заведение;
  • лидер, който се бори за достойно възнаграждение и условия на труд.


За да участвате в кампанията с номинация или глас, трябва да сте регистриран в CredoWeb медицински специалист - лекар, специализант, друг медицински специалист, медицинска сестра, фармацевт, студент  по медицина или здравен експерт.


Можете да дадете своя вот за всеки номиниран, независимо дали е от Вашата специалност или град. Гласуването става чрез бутона + ПОСЛЕДВАЙ на CredoWeb профила на номинирания лекар.

 

*Ако вече следвате профила на номинирания колега, трябва да натиснете бутона два пъти, за да спрете следването и да го последвате отново. Само така системата ще отчете Вашия глас!

 

*Ако искате да номинирате колега, чието име не фигурира в списъка с вече номинираните ендокринолози, пишете ни на имейл v.hristova@credoweb.bg! Пишете ни КОГО номинирате и ЗАЩО го номинирате!

 

За най-вдъхновяващ ендокринолог ще бъде обявен специалистът, събрал най-голяма подкрепа от колеги в периода на кампанията. Победителят ще получи специалната значка на CredoWeb "Лекар, който вдъхновява". За него ще бъде заснет и изработен филм, представящ професионалните му постижения.

 

Пълните подробности и правила за участие в кампанията ще намерите тук>>>

Ето кои са номинираните до момента специалисти:

Проф. Мая Константинова е председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология (БНСДН). Член е на ISPAD, ESPE и BASORD. Тя е водещ лекар в областта на детската ендокринология у нас. Завършила е медицина в МУ - София през 1976 г. Има придобити специалности по детски болести през 1983 г. и по детска ендокринология и болести на обмяната през 1997 г. Научен ръководител е на много специализанти. Номинирана е от колеги за изключителните й заслуги за въвеждането на инсулиновите помпи в лечението на диабет и инициативата помипте да се реимбурсират от здравната каса първо за деца и впоследствие за всички останали пациенти.

Гласувайте за проф. Константинова тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Доц. Стефка Владева е началник Клиника по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ ''Каспела'', Пловдив, както и преподавател в МУ-Пловдив. Кариерата й стартира през 1982г., когато се дипломира като лекар, след което тя придобива три специалности - Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната и Здравен мениджмънт. За себе си споделя, че професията й е хоби, затова не й е трудно да съчетава многото и различни ангажименти. Доц. Владева е автор на множество публикации на медицинска тематика и главен изследовател в 7 клинични проучвания във фаза ІІІб-ІV. Тя е и председател на пловдивския клон на сдружение Асоциация Диабет. Поема управлението на сдружението от неговия основател проф. Кръстьо Павлов и продължава политиката му на съпричастност към диабетно болните и на стремеж да им представи най-новата и актуална информация с цел подобряване на качеството им на живот. Номинацията идва от колегите в нейния екип, които тя успява да заради със своята отдаденост, трудолюбие и човечност.

Гласувайте за доц. Владева тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>
 

Проф. Здравко Каменов е началник на Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Александровска“ и ръководител на Катедрата по вътрешни болести в Медицинския факултет на МУ–София. Проф. Каменов е специализирал в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Поканен лектор в медицински университет в Япония. Член е на Българско дружество по ендокринология, European Association for Study of Diabetes (EASD), International Menopause Society (IMS), European Society for Gynecologic Endocrinology (ISGE), European Society for Sexual medicine (ESSM - член на Advisory Board) и International Society for Sexual medicine (ISSM), Българска асоциация no сексуална медицина (председател), American Association of Clinical Endocrinologists (AACE). Има над 320 научни трудове, цитирани в повече от 1000 медицински списания и книги в чужбина. Участва в редколегиите и е рецензент на редица български и международни медицински списания. Като член или ръководител на научно-изследователски екипи участва в 14 финансирани научни проекти, включително 3 европейски. Номиниран е заради своя изключителен принос в развитието на медицинската наука и практика.

Гласувайте за проф. Каменов тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Доц. Русанка Ковачева е началник на Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София. Тя е един от водещите специалисти, специализирала в Университетска болница Pitie-Salpetriere, Париж в областта на общата ендокринология, тиреоидология и остеопороза. Доц. Ковачева е номинирана като новатор, който прилага иновативни методи и спомага за развитието на българската медицина. Тя въвежда за първи път в България ехографското изследване на щитовидната жлеза като основен диагностичен метод в тиреоидната патология; приложението на тънкоиглената биопсия под ехографски контрол на възли в щитовидната жлеза и на паращитовидни жлези; склерозиране на паращитовидни аденоми (хиперплазия) с абсолютен алкохол; неоперативно лечение (аблация) на паращитовидни аденоми с ултразвук (високо-интензивен фокусиран ултразвук, HIFU). 

Гласувайте за доц. Ковачева тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Проф. Филип Куманов е един от най-добрите университетски преподаватели с огромен клиничен опит и световно признат авторитет в областта на Ендокринологията. Специалист е по Вътрешни болести и по Ендокринология и болести на обмяната, професор по Ендокринология и Андрология. Има специализации в Мюнхен, Рим и Кливланд. От 1979 г. работи в Унвиверситетския Клиничния център по ендокринология и геронтология, УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев” – София. Научните му интереси са в областите репродуктивната ендокринология, андрология и невроендокринология. Има дисертации по темите “Пролактинова секреция при мъжки  хипогонадизъм” и “Онтогенетични аспекти на тестикуларната недостатъчност”. Автор е на повече от 250 оригинални статии, обзори, учебници по ендокринология, монография и доклади. Негови са монографиите “Климактериум у мъжа?” и „Ендокринология на мъжката репродуктивна система”. Член е на Европейската академия по андрология, Американската асоциация на клиничните ендокринолози, Европейската невроендокринна асоциация и Европейското дружество по ендокринология. Номиниран като невероятен ерудит и специалист, допринесъл за развитието  на българската медицинска наука.

Гласувайте за проф. Куманов тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Проф. Ивона Даскалова е началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната във ВМА, София и председател е на Управтителния съвет на Българска диабетна асоциация. Проф. Даскалова е академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и представител на България в международната работна група по диабетно стъпало към Международната диабетна федерация. Има признати специалности по Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Клинична фармакология и терапия, Медицинска информатика и здравен мениджмънт. Научните й интереси са фокусирани върху грижата за диабетно болните и тяхното обучение, фармакологичната терапия с нови лекарствени средства, инсулиновите помпи и постоянния глюкозен мониторинг, панкреасната клетъчна трансплантация. Проф. Даскалова е провела множество проучвания върху инсулиновата резистентност, артериалната хипертония, затлъстяването, антидиабетните медикаменти и приложението на инсулин под различни форми, както и фармакодинамиката и фармакокинетиката на новите инсулинови препарати. Тя е номинирана в кампанията като изключително отдаден на науката специалист с висок професионализъм и авторитет в лекарското съсловие както и любим лекар на диабетно болните пациенти.

Гласувайте за проф. Даскалова тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Проф. Михаил Боянов е специалист от Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ "Александровска", София. Специализирал е Вътрешни болести и Ендокринология в Грац, Кьолн и Париж. От 1995 год. е преподавател към Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет в МУ-София. Двата му дисертационни труда са посветени на проблемите на измерването на костната плътност и остеопорозата. Публикувал е 35 статии в чуждестранни и 100 в български списания; има 6 участия в учебници и 6 монографии на български и английски език. Импакт-факторът на тези публикации е над 35, а цитиранията им в чуждоезична литература – над 300. Неговите основни научно-практически интереси са в областта на остеопорозата и костната метаболитна патология, както и болестите на щитовидната жлеза. Член на Българското дружество по ендокринология (Управителен съвет), председател е на Българско дружество по клинична дензитометрия, член е на Ендокринното общество (САЩ), на Европейската тиреоидна асоциация, на Европейското дружество по ендокринология, на Международното дружество по клинична дензитометрия и много други. Номиниран като преподавател, вдъхновяващ младите колеги – студенти и специализанти.

Гласувайте са проф. Боянов тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Проф. Цветалина Танкова е началник Клиника по диабетология в УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев", Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София. Завършила е медицина с пълно отличие и Златен Хипократ. Защитава дисертации на тема “Инсулинови рецептори при захарен диабет и затлъстяване” и „Оценка на общ индивидуален риск за захарен диабет”. Има специалности по Вътрешни болести и  Ендокринология и болести на обмяната. Специализирала е по проблемите на захарния диабет във водещи европейски клиники - Център на СЗО по захарен диабет към Университетската болница в Женева, Швейцария; Кингс Колидж и Куин Мери, Лондон, Център по захарен диабет в Оксфорд, Кембридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания. Има 170 публикации в научни медицински списания (62 в международни издания) и над 310 участия в научни форуми (140 в чужбина). Научните й трудове са цитирани над 2750 пъти в чуждестранни издания. Член е на редакционни колегии на национални и международни научни списания; рецензент в редица водещи международни списания. Член e на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD), Генералeн комитет на Групата за обучение по захарен диабет (DESG) към EASD, Европейска група по инсулинова резистентност (EGIR) към EASD. Номинирана е заради високите си професионални постижения и непрекъснат стремеж към развитие на ендокринологията в България.

Гласувайте за проф. Танкова тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Доц. Катя Тодорова е началник на Клиника по ендокринология към  УМБАЛ “Д-р Георги Странски”, Плевен от 2011 г. Тя е специалист по Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната. Има защитен докторат по фармакоикономика на лечението на захарния диабет през бременността. Научните й интереси са в областите диабет и бременност; имунологични и генетични проблеми на високо-рисковата бременност. Има издадена монография „Диабет и бременност”, участие в учебник по акушерство и други над 50 самостоятелни и колективни публикации в реферирани научни чуждестранни и български медицински журнали.  Член е на Националната програма по диабет в Сектора „Майчино и Детско здравеопазване”. Доц. Тодорова е номинирана от колегите си в лечебното заведение заради професионализма и множеството публични и обществени изяви, свързани с опазване на здравето на диабетно болните. През 2014 г. е удостоена с почетна грамота „Лекар, на когото българите вярват”.

Гласувайте за доц. Тодорова тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Доц. Живка Бонева е началник на клиника по Ендокринология към Медицински институт – МВР. Има специалности по Ендокринология и Вътрешни болести. Защитила е докторска степен, свързана с наднорменото тегло и затлъстяването. Има множество специализации в страната и чужбина и сертификати за ехография на щитовидна жлеза, тънкоиглена аспирационна биопсия на възли на щитовидната жлеза; ехография на коремни органи (вкл. надбъбречни жлези). От 2008 г. провежда обучение и е ръководител на специализацията по Ендокринология на млади лекари. Тя е номинирана като пример за коректно, етично и изключително отговорно отношение към пациентите и колегите. Човек, стремящ се към непрекъснато научно усъвършенстване и специалист, който проявява несравнима грижа и внимание за израстването на бъдещите ендокринолози. Доц. Бонева е превърнала обучението на своите специализанти в своя кауза.

Гласувайте за доц. Бонева тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Доц. Лъчезар Лозанов е началник на отделение по Ендокринология към Клиника по Вътрешни болести в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Доц. Лозанов вдъхновява своите колеги с позитивното си отношение към лекарската професия, с комуникативността и професионализма, които проявява в ежедневната работа със своите колеги, вкл. на интердисциплинарно ниво.  Той се занимава активно с научно-изследователска дейност и развива нивото на отделението, което ръководи, с приложение и усъвършенстване на модерни методи в диагностиката и лечението на ендокринните заболявания особено в направленията диабет, заболявания на щитовидната жлеза, метаболитни нарушения и затлъстяване. Той стимулира научния и клиничен потенциал на отделението и добрата организация в него, което рефлектира в отлични пациентски отзиви и удовлетвореност. Доц. Лозанов работи в Болница Токуда от нейното откриване. Член е на Българското дружество по ендокринология, Асоциацията по ендокринни хипертонии и Европейското дружество по изучаване на захарния диабет (EASD).

Гласувайте за доц. Лозанов тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Проф. Сабина Захариева е изпълнителен директор на УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев", София и член на Академичния съвет на Медицински Университет – София. Завършва медицина през 1973 г. във ВМИ, София. През 1980 г. защитава кандидатска дисертация на тема "Системата ренин - ангиотензин - алдостерон във възрастов аспект" в Института по eндокринология и геронтология. Има признати специалности по Вътрешни болести и Ендокринология. През 2000 г. е избрана за ръководител  на Клиничния център по ендокринология и геронтология. По-късно през същата година, след спечелен конкурс е назначена за началник на Клиниката по хипоталамо-хипофизарни-надбъбречни и гонадни заболявания при СБАЛЕНГ-ЕАД "Акад. Ив. Пенчев". През 2004 г. защитава дисертация за научната степен доктор на медицинските науки на тема “Минералокортикоидна хипертония” и от 2005 г. е професор по Ендокринология. През 2006 г. става изпълнителен директор на УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев". Автор е на над 200 публикации в медицински издания, съавтор е на няколко учебника и е главен редактор на последното издание на учебника по ендокринология, в който е автор на частта „Болести на надбъбречните жлези”. Проф. Захариева е номинирана като изключителен авторитет и мениджър, превърнал болницата в модерно лечебно заведение.

Гласувайте за проф. Захариева тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Д-р Евелина Златанова е специалист Ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Света Марина“, Варна. Завършва медицина в МУ-Варна през 2011 г. и по време на следването си е удостоена със Златен Хипократ. От 2013 г. е асистент в катедра Вътрешни болести на Университета. Има магистратура по Здравен мениджмънт.  Участва в национални и международни конгреси и курсове за следдипломно обучение и квалификация. Член е на БЛС и на БДЕ. В момента пише докторантска степен на тема “Метаболитни ефекти при хормонално неактивни надбъбречни аденоми” - труд, над който работи 6-7 години. Д-р Златанова е номинирана от свои колеги за изключителния й професионализъм, колегиалност и балансирано съчетание на майчинство, добър лекар и успешен преподавател.

Гласувайте за д-р Златанова тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Доц. Пламен Попиванов е началник на Отделението по клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания в УМБАЛ „Александровска“ и преподавател по Вътрешни болести в Катдера „Здравни грижи“ на Факултета по Обществено здраве на МУ – София. Специализирал е в Москва, Пекин и Париж. Има 43 научни статии в български и чуждестранни списания, съавторство в 5 монографии, един патент по клинична дензитометрия в съавторство. Участва в съавторство в изработването на 4 национални нормативни медицински документа. Член е на редакционните колегии на научните списания “Акупунктура” и “Медицински преглед”. Членува в IOF (International Osteoporosis Foundation) – Международна остеопорозна фондация, GRIO (Groupe de Recherche et d`Information sur l`Osteoporose) - Френска научна организация по остеопороза, ISCD (International Society for Clinical Densitometry) - Международна организация по клинична дензито-метрия ISGE (International Society of Gynecological Endocrinology) - Международна организация по ендокринна гинекология, EASD - Европейската диабетна асоциация (бивш член), Българското научно дружество по клинична дензитометрия – съосновател и секретар, Българското дружество по ендокринология и метаболизъм, Българска асоциация по ултразвук в медицината. Номиниран е заради това, че успешно мотивира младите колеги да вървят напред в специалността и да се развиват въпреки всички трудности.

Гласувайте за доц. Попиванов тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Доц. Александър Шинков е специалист от УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София с над 20 години опит. Има специалности по Вътрешни болести и Ендокринология. Неговите научни интереси са основно в областта на заболяванията на щитовидната и паращитовидните жлези, метаболитните костни заболявания. Има завършени курсове по клинична ендокринология на EFES; молекулярна и клинична ендокринология във Франция, Финландия, Германия, САЩ; клинична дензитометрия на ISCD и IOF в Чехия; геронтология в Румъния; минерални костни заболявания във Франция. Член е на Българско дружество по ендокринология, Европейско дружество по ендокринология, Американско дружество по ендокринология, Европейска и Американска тиреоидна асоциации. Номиниран като специалист с високи си професионални постижения и непрекъснат стремеж към развитие.

Гласувайте за доц. Шинков тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Д-р Виолета Рилчева е специалист по Ендокринология и болести на обмяната, Андрология и Вътрешни болести от плевенското ДКЦ III. Има специализации в Каролински институт, Стокхолм, Университета в Бирмингам, Университета на Флоренция, както и в Турция, Гърция, Дания, Холандия, репродуктивни клиники в Испания. Член е на Европейската академия по Андрология и на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология. Има множество публикации в наши и чужди научни издания. През 2015 г. защитава докторантура по Имунология в областта на диагностиката на стерилитета при мъжа и успеха на ин витро процедурите. Номинирана от колегите в ДКЦ III заради професионализма и нестихващия ентусиазъм, с които се грижи за пациентите си.

Гласувайте за д-р Рилчева тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Д-р Донка Атанасова е специалист с над 37 години лекарски стаж в областта на Ендокринологията и над 30 години преподавателски опит като главен асистент в МФ, ТУ- Стара Загора. Д-р Атанасова практикува в МЦ „Здраве М“, Стара Загора. Има множество публикации в български научни списания и в здравната платформа CredoWeb. Всеотдайна и амбициозна в работата си, вдъхваща уважение и доверие сред колеги и пациенти. Д-р Донка Атанасова е номинирана в кампанията от своите колеги заради високия си професионализъм и новаторски търсения. Внимателена и учтива тя е от малкото специалисти, които винаги са готови да споделя опита си с по-млади колеги.

Гласувайте за д-р Атанасова тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Проф. Мария Орбецова е началник на Клиниката по ендокринология при УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, преподавател и зам.-декан на Медицинския факултет в МУ-Пловдив в два последователни мандата. Специализирала е в Англия, Дания и Франция. Защитила е дисертация на тема: “Нарушения във въглехидратната и липидната обмяна при хипоталамо-хипофизарни заболявания с автономна хормонална свръхсекреция - акромегалия, болест на Cushing и пролактиноми”. Главен редактор е на сп. “Ендокринология”. Съавтор е в учебници, ръководства, учебни помагала и 4 монографии. Има над 300 публикации в български и международни медицински списания и над 250 участия в международни и национални научни форуми в различни области на ендокринологията. Проф. Орбецова е номинирана от колеги-ендокринолози в Пловдив, част от които работят в нейната клиника и дължат голяма част от своята подготовка, знания и квалификация на нея. Най-ценното за тях обаче е нейното отношение към пациентите - грижовно, изпълнено със съпричасотност и топлота, защото болният човек има нужда не само от компетентен специалист, но и човешкото отношение на лекаря. Заради високото й ниво на експертност и професионализъм проф. Орбецова получи множество номинации и от свои колеги извън клиниката, защитили специалност, благодарение на нея. 

Гласувайте за проф. Орбецова тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Доц. Даниела Попова е началник на единствената в страната Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. Има специалности по Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната и Хранене и диететика.  Специализирала е в Москва, Варшава, Атина и Маанстрихт. Има дисертационен труд на тема „Подагра и хиперурицемия при затлъстяване“. Автор е на над 100 научни публикации; над 150 научни съобщения на национални и международни научни форуми. Член е на редколегията на сп.”Диабет и метаболизъм”, на сп.”Скрипта периодика” и в.”Медицински магазин”. Главен редактор е на сп. „Медицинска диететика”. Има дългогодишна клинична, експертна, лечебно-диагностична, преподавателска дейност в областта на клиничната диететика и метаболитни заболявания; автор на учебна програма по диетология за медицински колеж. Тя е номинирана като един от малкото специалисти в страната, които изготвят режим за хранене на тежко болни пациенти в метаболитно-ендокринни заболявания.

Гласувайте за доц. Попова тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Проф. Кирил Христозов е началник Клиника по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Св. Марина“, Варна и част от академичния състав на МУ-Варна. Има специалности по Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната. Той е един от водещите тиреоидолози в страната. Въвежда и над 20 години развива ултразвуковата диагностична методика за изследване на тиреоидната жлеза, като в това направление е лидер. Разработил е клинични алгоритми за поведение, както и дифузните и огнищни промени и клиничните проблеми в тази патология, като субклиничния хипотиреоидизъм, тиреоидасоциираната офталмопатия, редки случаи на тиреоидни карциноми, амилоидозата и др. Извършил е оценка на модерните миниинвазивни техники за резекция на щитовидния паренхим. Издал е оригиналната монография “Щитовидна жлеза в норма и патология”. За първи път у нас проф. Христозов разработва референтни граници за костната метаболитна патология при мъжете. За първи път у нас осъществява оценка на нивото на остеопротегерина и връзката му при костна и съдова патология. Участва в написването на учебници и ръководства по захарен диабет за ОПЛ. Работи върху пубертетното развитие на момчетата, надбъбречната патология, хипофизните нарушения и пр. Номиниран от своите колеги за безспорния си принос в научно-изследователската, учебната и диагностично лечебната дейности в областта  на  ендокринологията.  

Гласувайте за проф. Христозов тук чрез бутона +ПОСЛЕДВАЙТЕ>>>

 

Вашите аргументирани номинации за ЕНДОКРИНОЛОГ можете да изпращате през целия период на кампанията (16 декември 2019 г. - 31 януари 2020 г.) на имейл v.hristova@credoweb.bg! Пишете ни КОГО номинирате и ЗАЩО го номинирате!

*В кампанията ще бъдат зачетени само гласовете от медицински специалисти, регистрирани като такива в платформата CredoWeb. Не се зачитат гласовете от профили тип „Потребител“. **В кампанията ще бъдат зачетени само гласовете, подадени в посочения период от 6 декември 2019 г. - 31 януари 2020 г. ***КредоУеб не извършва никаква допълнителна селекция на излъчените кандидати. Процесът на номинации и гласуване е изцяло прозрачен.

Коментари

Доц. Лъчезар Лозанов - позитивен човек и изключителен специалист. Благодаря му от сърце