Публикация

НСОПЛБ: Възразяваме срещу предложените от касата промени в НРД 2020

НСОПЛБ: Възразяваме срещу предложените от касата промени в НРД 2020

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) изрази несъгласие с текстове в проекта за НРД 2020 – 2023. В становище, изпратено до отговорните институции, председателят на сдружението доц. Любомир Киров отбелязва, че

ако се приемат предложенията на касата, ще се затрудни оказването на медицинска помощ на пациентите

както и ще се нарушат техните права.


Публикуваме позицията на НСОПЛБ без редакторска намеса.

 

Коментари