Публикация

Вакантно място за лекар

Вакантно място за лекар

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Отделение по лъчелечение обявява вакантно място за лекар.

Необходими документи за кандидатстване:

 

  • Молба в свободен стил.
  • Автобиография по европейски образец.
  • Копие от диплома за завършено висше образование с приложение.
  • Медицинско свидетелство.

Документите се подават при секретарката на Клиниката по лъчелечение в работен ден от 8:00 до 14:00 часа.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю

Коментари