Публикация

Хирурзи от ВМА с уникална монография „Негативно налягане в хирургичната практика”

Хирурзи от ВМА с уникална монография „Негативно налягане в хирургичната практика”

Литературният пазар у нас се обогати с нов, уникален научен труд - „Негативно налягане в хирургичната практика”.

Монографията

е създадена от мултидисциплинарен екип от ВМА, начело с генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, на базата на уникален собствен опит и има амбицията да се превърне в първото практическо ръководство за приложението на негативното налягане в съвременната хирургична практика.


В 9 самостоятелни глави са представени историческото развитие на лечението на раните, съвременна концепция и механизъм на действие, различните техники с негативно налягане, както и особеностите при различните показания - във военната и травма хирургия, при отворен корем, хирургични усложнения, септичната и пластичната хирургия. Техниките с негативно налягане са онагледени с 290 фигури.


Монографията е

полезно ръководство за широк кръг специалисти

- студенти и специализанти, гръдни, коремни и пластични хирурзи и не на последно място - военни и травма хирурзи.

Коментари