Публикация

Национална програма ще насърчава донорството

Национална програма ще насърчава донорството

Министерският съвет прие Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в България (2019 - 2023 г.).

Програмата

е разработена във връзка с идентифицираните проблеми и предизвикателства в сферата на донорството и трансплантацията в страната, сред които са недостиг на органи за трансплантация, липса на специалисти по белодробна трансплантация, недоразвита материална база, недостатъчна ангажираност на ръководствата на болниците в процесите по откриване и поддържане на потенциални донори и недостатъчна мотивация при координаторите по донорство, уточняват от здравното министерство.


С изпълнението на националната програма ще се подобри организационният модел на донорството и трансплантацията в страната. Приоритет се отдава на донорството в цялостния трансплантационен процес, както на органи, така и на хемопоетични стволови клетки.

Основните дейности

на програмата са насочени към:

 

  • насърчаване на донорството;
  • осигуряването на апаратура за диагностика и лечение;
  • създаване на работеща мрежа от координатори;
  • изграждането на добра логистика при донорска ситуация;
  • по-ефективен подбор и оценка на пациенти за трансплантация;
  • провеждането на обучения на медицински специалисти от интензивните отделения и отделенията за спешна помощ за идентифициране на потенциални донори на органи;
  • подобряване мотивацията на координаторите и други.

С Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в България (2019 - 2023 г.) може да се запознаете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

donorstvo.pdf

Коментари

Анонимен
24 дек 2019 23:13

Иван Костов направи болниците "Търговски дружества",сега когато цялата медицина е бизнес,но не - просто бизнес,а най-печелившият бизнес,заедно с фармацефтиката,мафията с "белите якички" ще търгува и плътта ни,без да си дава сметка кое поколение сме християни и как са пролели кръвта си нашите предци за Майка България!