Публикация

Скрининг в първи триместър

Скрининг в първи триместър

Скрининг в първи триместър, скрининг за Даун синдром, комбиниран скрининг или ранен биохимичен скрининг всички те са синоними, но най-правилно е да се говори за скининг в първи триместър. Именно сега ще ви обясня защо? Трябва да разберем какво представлява този скрининг и какви са целите му.

Комбинирания скрининг се извършва за откриване на тризомия 21 (Даун синдром), тризомия 13 (синдром на Патау) и тризомия 18 (синдром на Едуарс).

 

От началото на 2017г. вече имаме скрининг и превенция на Прееклампсия (усложнение на бременността след средата и проявяваща се с мултиорганно засягане, повишаване на кръвното налягане, белтък в урината, отоци, изоставане в растежа на плода и др.). Тъй като това състояние засяга между 4-5% от всички бременни, а според данни на три центъра в България даже 7-8% (проучване за период от 1 година), това говори, че проблемът е по-значим от няколко гледни точки. На първо място по-голямата честота я прави социално значим проблем, а от гледна точка на възможността да се предотврати до 89% при рисковата популация е изключително важно да намалим проявата му.

 

Скрининг (от англ. screening: пресяване, селектиране) е систематичен, изследователски метод в областта на медицината, чиято цел е извършването на предварителен подбор чрез най-общо класифициране в предварително избрана област за изследване (проби или личности). Предварителният подбор или разслояването на извадката служи за набиране на обектите, които са носители на определени признаци и по-късно ще бъдат подложени на специално изследване. от Уикипедия, свободната енциклопедия

Във Великобритания (мога да коментирам до някаква степен системата на здравеопазване, имено в тази европейска държава поради опита ми тук като дежурен лекар в частни болници, акушеро-гинеколог в държавни болници и специализирайки фетална медицина тук, в други държави не съм работил и учил и не бих си позволил да коментирам) мнозинството от първите ехографски прегледи на бременните се извършва имено между 11 и 14 гестационна седмица. Ще си позволя да направя едно уточнение – бремемността продължава 280 дни, 10 лунарни месеца (по 28 дни) или 40 гестационни седмици (г.с.) от първия ден на последната менструация. В западната литература бременността се разглежда на седмици, така че и аз ще я описвам разделена на седмици. Именно поради факта, че в този срок е първия преглед, той има няколко цели.

 

Преди да започнем с ултразвуковия преглед трябва да се съберат данни за бременността и жената, така наречената анамнеза. Питаме за вашата възраст, ПРМ (първи ден на последна редовна менструация), начина на зачеване – спонтанен/естествен или ин витро, проблеми по време на бременността, консумация на алкохол, цигари, наркотици, минали и настоящи заболявания, прекарани операции, предишни бременности, проблем по време на предишни бременности, фамилни заболявания и т.н. Всичко това ни дава информация за вашето здравословно състояние и евентуални рискове за настоящата бременност, което ни дава възможност да изградим план за проследяването й.

 

Статията продължава ТУК 

Коментари