Публикация

Подписаха НРД 2020-2022

Подписаха НРД 2020-2022

Министерството на здравеопазването е предложило проект на промени в Закона за здравното осигуряване, които дават право да бъдат заложени изисквания относно структурата на разходите за персонал. Законовите изменения вече са в Министерския съвет и ще бъдат гласувани на заседанието в петък.


Това съобщи здравният министър Кирил Ананиев след подписването Националния рамков договор 2020-2022 между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.


В изпълнение на ангажимента, който беше поет на среща в МС с протестиращи медицински сестри, министър Ананиев обясни, че Националният рамков договор вече предвижда

не по-малко от 50% от приходите, които има лечебното заведения, да отиват за разходи за персонал

Здравният министър посочи още, че в тези лечебни заведения, в които има съгласуваност и пълно разбирателство, включително и със синдикалните организации, че този процент е необходимо да бъде по-малък, тогава трябва да бъде направено мотивирано предложение пред министъра на здравеопазването, който след анализ ще вземе своето решение.


Като пример Кирил Ананиев посочи, че ако приходите на лечебното заведение са 1 млн. лв., от тях не по-малко от 500 хил. лв. трябва да отидат за разходи за персонал. От тези 500 хил. лв., не по-малко от 80%, т.е. 400 хил. лв. ще отидат за възнаграждения на професионалистите по здравни грижи и лекарите при съотношение 1:1.6. Здравният министър даде и друг пример: ако медицинската сестра взима 1000 лв., лекарят ще взима 1600 лв., като уточни, че и при двете суми говорим за „не по-малко“.


Кирил Ананиев изрично подчерта, че в случая става въпрос за формиране на разходите за възнаграждения като цяло на професионалистите по здравни грижи и на лекарите. Конкретните заплати на медицинските специалисти в отделните лечебни заведения ще се определят на база вътрешните правила, одобрени от колективния орган и от самото ръководство на болниците.

Това, което мога да правя аз като ръководител на 62 болници, е да правя проверка дали се изпълняват тези изисквания. Освен това, лечебните заведения са длъжни да представят тези свои вътрешни правила на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и ако тя установи, че не се спазват правилата, независимо от формата на собственост, ние имаме право да излезем с предписания и да отстраним това несъответствие, отбеляза Кирил Ананиев.

Към момента около 90% от държавните болници вече са покрили началните основни заплати по Колективния трудов договор

/КТД/. От останалите държавни лечебни заведения има уверение, че при тези правила и при увеличените приходи, които ще имат от болничната дейност, ще постигнат нивата, заложени в КТД.

Предстои промяна в Закона за лечебните заведения, така че новите правила за формиране на разходите за персонал да важат за всички болници, включително и частните

- обясни д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК.

 

По думите му

разходите за администрация и друг персонал в лечебните заведения също ще се разпределят по вътрешни правила

„Това, което подписахме днес, дава тласък за решаване на проблема. Още през февруари-март, когато започнат да действат и видим какво се случва, ако трябва, ще се коригираме, включително и разпределението, но трябва да бъдат достигнати минималните нива в КТД. Всичките ние ги очакваме и предполагам, че това ще се случи“, посочи още д-р Кокалов след подписването на НРД.


Министър Кирил Ананиев увери, че всичко предвидено ще се случи в кратки срокове и няма да има никакво забавяне.


Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров заяви, че са финализирани

конструктивни и успешни разговори за НРД 2020-2022

„Аз мога да кажа, че нашите забележки, които съборът ни беше гласувал във връзка с публикувания текст на НРД за обсъждане, са изчистени. Те са приети и в член 49, за който ставаше въпрос за начина за изписване на лекарства и за профилактичните прегледи при общопрактикуващите лекари. Имахме предложения за цените на 5-6 пътеки и те са приети и няма проблем“, заяви още д-р Маджаров.

 

Коментари