Публикация

ЛАЙМСКА НЕВРОБОРЕЛИОЗА – КЛИНИКО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

ЛАЙМСКА НЕВРОБОРЕЛИОЗА – КЛИНИКО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

Г. Попов1, М. Баймакова1, Д. Маринова1, А. Гоцева2

 

1 Катедра „Инфекциозни болести” – Военномедицинска академия, София

2 Лаборатория „Вирусология” – Военномедицинска академия, София

 

РЕЗЮМЕ

Лаймската невроборелиоза е кърлежово преносимо, инфекциозно заболяване, причинено от спирохетите - Borrelia burgdorferi sensu lato. Съществуват различни неврологични прояви, които са класифицирани като ранна и късна лаймска невроборелиоза. Ранните форми са много по-чести от късните прояви.

Методи: Ретроспективно са анализирани данни от 21 пациенти с невроборелиоза, хоспитализирани в Клиника по Инфекциозни Болести, ВМА, София, за периода от 2014 до 2018 година. В проучването са включени само пациенти, които са изпълнили диагностичните критерии за Лаймска невроборелиоза: 1) наличие на неврологични симптоми; 2) плеоцитоза в ликвора; 3) Borrelia burgdorferi - специфични антитела, синтезирани интратекално.

Резултати: За пет годишен период в Клиника по Инфекциозни Болести, ВМА, София, бяха хоспитализирани 867 болни с диагноза Лаймска болест. Двадесет и един пациенти са диагностицирани с невроборелиоза (2%). Парализата на черепно-мозъчните нерви е най-често срещаната проява на болестта (52%), следван от радикулит (29%) и менингит (14%).

Анализът на цереброспиналната течност, разкрива типични промени, включително повишен брой на клетки (предимно лимфоцити) в ликвора, количествен интратекален синтез на имуноглобулини (IgM 11% и IgG 94% от пациентите).

В заключение, вероятността за Лаймска невроборелиоза е ниска при отсъствие на типични симптоми на заболяването, дори когато се откриват антителата срещу Borrelia burgdorferi в серума. От друга страна при болни с продължителни неспецифични неврологични симптоми, е наложително да се търсят антитела срещу Borrelia burgdorferi и да се подозира Лаймска невроборелиоза особено при пациенти с болезнен радикулит и периферна парализа на лицевия нерв. Анализът на ликворните промени е от съществено значение за надеждна диагноза на невроборелиозата.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Доц. д-р Георги Попов, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"; "Вътрешни болести"

01/01/2020 г.

Прикачени файлове

LNB.pdf

Коментари