Публикация

Д-р Дечев: Има нормативен пропуск за лечението на деца над 18 години

Д-р Дечев: Има нормативен пропуск за лечението на деца над 18 години

Управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев е уведомил министъра на здравеопазването за нормативен пропуск, касаещ заплащането с обществен ресурс на диетични храни за специални медицински цели.

 

Това информира на сайта си Националната здравноосигурителна каса.

Публикуваме отвореното писмо на д-р Дечев без редакторска намеса

Уважаеми г-н Ананиев,


Във връзка с възникнали казуси при лечението на лица над 18 години, както и зачестили напоследък запитвания от страна на различни медии и граждани, предоставям на Вашето внимание следното:


Към настоящия момент, съгласно Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (Наредбата), НЗОК заплаща за деца лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

След като лицата навършат 18-годишна възраст

няма предвидена правна възможност за заплащане на лечението от страна на НЗОК. Съгласно чл. 6, т. 9 от Наредбата за лица над 18 години не се заплаща за закупуване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Изключение е направено само по отношение на децата с онкологични и онкохематологични заболявания.


Съгласно чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), изречение второ: „Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението“. Тази разпоредба е в сила от 17.12.2019 г.


В случаите на заплащане за лечение на заболявания по реда на Наредбата, при навършване на 18-годишна възраст от пациента, същото се преустановява за редица заболявания и липсва алтернатива за заплащането им с публични средства. Налице е липса на правна уредба.


С оглед гореизложеното, моля да бъдат предприети необходимите действия по компетентност.

Коментари