Публикация

МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по биология

МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по биология организира кратък подготвителен кандидатстудентски курс по биология за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” към МУ-Варна, който ще се проведе в съботните дни.

Курсът ще включва теория, както и решаване на тестови задачи

от материала за 8, 9 и 10 клас.

Занятията ще се проведат в периода 15.02.2020 г. до 14.03.2020 г.

от 9:00 часа в зала „В” (Медицински колеж).


За справки и записване за курса – Катедра биология тел: 0888 596 492, 0888 041 082, 052 677 291.

Таксата за курса е 280 лв. Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка

Банка ДСК ЕАД
Клон Варна BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Коментари