Публикация

Иновативна миниинвазивна реконструкция на митрална клапа (ВИДЕО)

Иновативна миниинвазивна реконструкция на митрална клапа (ВИДЕО)

Нова програма за минималноинвазивна аортна, митрална и трикуспидална клапна хирургия започна Отделението по кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник. Екипът на д-р Асен Келчев черпи опит от водещия кардиохирург проф. Антонис Пицис (болница „Св. Лука“ – Солун, Гърция).


„При тези операции не се налага да отваряме стернума (гръдната кост), нито да режем или чупим ребра. Правим всичко през малки отвори (разрези 2-3 см) от дясната страна на гръдния кош, около зърното.

Пациентите не изпитват постоперативна болка

и могат да се движат веднага след операцията. Млади хора с проблем могат да се приберат вкъщи след около 3-4 дни, а до няколко седмици и да се върнат на работа“, поясни проф. Пицис.

Предимството на този тип операция е

че може да се прилага при всички структурни заболявания на сърдечните клапи.

„Целта ни е да адаптираме съвременната кардиохирургия и да предложим на пациентите нещо, което не се предлага за момента в България или се предлага спорадично“, изтъкна д-р Келчев.

Следващото видео може да съдържа кадри, които не са подходящи за бременни и чувствителни хора.

Коментари

Не е съвсем точно гореказанаото. Първо разрез има - това е латерална торакотомия, при нашите болни тя е по-болезнена от стернотомията, затова по стандарт непосресдтвено след операцията се включва инфузия от обезболяващи. Операцията се извършва под ЕКК /екстракорпорално сръвообращение/ и пациентът не може толкова бързо да стане на крака. Все пак това е голяма операция и възстановяването изисква време - истина е, че това време е по-кратко от конвенционалната операция. Обучението изисква време, операцията изисква сръчности, които ще се усъвършенстват с времето. В началото, първите орерации  ние ги звършвахме за 6 часа. Шефът ни, един изключителен анестезиолог зададе въпроса:"Кое му е миниинвазивното - при 4 часа машинно време?" Както и да е, след 2 години скъсихме времето до 3 часа. Операцията е скъпа, консумативите са скъпи. В България мялко хора могат да си позволят това. При бременни пациентки, дългото машинно време ще увреди плода.  Пожелавам успех на екипа, трябва много упорито  да се работи за усъвършенстване на техниката - това е бъдещето.