Публикация

Здравеопазването – между думите и делата

Днес РЗОК разпрати писма до директорите на болници, които отказаха да подпишат предложения в началото на август анекс към договорите с Националната здравноосигурителна каса. В писмата се съобщава, че касата ще приема отчетите на тези болници само до размера, определен с анекса.


Така чиновниците родиха поредния юридически абсурд, коментират от Центъра за защита правата в здравеопазването.

Ето и цялата позиция на пациентската организация:

„Както вече стана дума, писмата са изпратени на болниците, които не подписаха въпросния анекс. Всички те имат действащ договор с НЗОК, според който монополистът е длъжен да изплати цялата изработена и отчетена дейност. Без никакво правно основание и в нарушение на договора, касата изисква фактури до размера на делегирания бюджет, който не е договорен.

Поставяйки това незаконно изискване, касата принуждава директорите на болниците да извършат престъпление по чл. 212 от Наказателния кодекс – съставяне на документ с невярно съдържание. В допълнение на фактурата, болниците прилагат спецификация на извършените дейности и месечен отчет по клинични пътеки.
Освен тях по електронен път болниците са длъжни да предоставят в НЗОК медико-статистическа информация. Фактурата се издава на основата на спецификацията и месечния отчет, като се умножат цените на клиничните пътеки по броя на болните,  лекувани по тях. Ако болницата изпълни указанията на касата, да издаде фактура на стойност, различна от получената по този начин, този документ ще бъде с невярно съдържание.

Ако коригира спецификацията, месечния отчет и медико-статистическата информация, така че те да отговарят на фактурата, същите ще представляват документ с невярно съдържание.

Какво може да направи един директор в тази ситуация? Ако подаде отчетите в истинския им вид, те най-вероятно няма да бъдат приети от РЗОК и ще бъдат върнати за корекция – така е указано в писмото, получено днес. Ако изпълни указанията, ще изготви поне един документ с невярно съдържание. Ако не ги изпълни и не му приемат отчета, няма да му платят дори до размера на определения еднолично от НЗОК бюджет.

В това положение на откровено изнудване директорите на болници имат само една възможност, която им дава Гражданският процесуален кодекс, а именно да изпратят фактурите и отчетните документи с писмо с обратна разписка. Така РЗОК ще бъде принудена да ги приеме и независимо от това, че няма да плати цялата отчетена сума, разликата в парите ще остане дължима.

Също днес, 31.08.2010 г., премиерът Борисов обеща да осигури допълнително пари за болниците. Ще се създаде работна група, която да направи „ревизия на клиничните пътеки и установи къде какви средства са необходими”. Лекарският съюз изрази задоволство от заявените намерения. Ако виждате противоречие между думите и делата, то причината не е във Вас самите”.

Коментари