Публикация

ТЕЖКИ КЛИНИЧНИ ФОРМИ НА ГРИПНА ИНФЕКЦИЯ ПРЕЗ СЕЗОН 2018/2019

ТЕЖКИ КЛИНИЧНИ ФОРМИ НА ГРИПНА ИНФЕКЦИЯ ПРЕЗ СЕЗОН 2018/2019

РЕЗЮМЕ

Въведение: Всяка година Influenza-вирусите засягат милиони хора по света. Подценяването на грипната инфекция може да доведе то тежко клинично протичане и развитие на усложнения. Целта на проучването е да се представят тежки клинични форми на грипна инфекция при пациенти на Катедра „Инфекциозни болести” към ВМА–София през зимен сезон 2018/2019 г.

Методи: За периода от 01 декември 2018 г. до 31 март 2019 г. се проведе проспективно проучване за грипна инфекция при хоспитализирани пациенти в Катедра „Инфекциозни болести” (КИБ) към ВМА–София. Етиологичната диагностика включи провеждането на Reverse Transcription–Polymerase Chain Reaction (RT–PCR), Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) и Influenza A/B Antigen Test 014L470 Flocked swabs.

Резултати: За анализирания период в Катедра „Инфекциозни болести” към ВМА–София са изследвани и лекувани 268 болни с грип, на възраст от 18 до 77 години (Mean±SD: 44.14±14.68). При 23.1% (62/268) от пациентите с грип се наблюдава тежко протичане на заболяването (тежка клинична форма), а при останалите 76.9% (206/268) се установи лека и средно тежка клинична форма. При 93.5% (58/62) от лицата с тежко протичащ ход на болестта се установи Influenza A virus и при 6.5% (4/62) – Influenza B virus. Изолирани бяха субтипове А(H1N1pdm09) и А(H3N2).

Заключение: Тежките клинични форми доминират при лицата с ко-морбидитет и се усложняват със засягане на горен и долен респираторен тракт и централната нервна система. Грипът е системно заболяване и изисква системни грижи и внимание. Навременната диагностика и терапия са важни стъпки за овладяването на тази инфекция.

Ключови думи: грип, клинично протичане, сезон 2018/2019 г.

сп. Военна Медицина, LXXI брой 2/2019

Г. Попов1, М. Баймакова1, А. Гоцева2

 

1 Катедра „Инфекциозни болести” – Военномедицинска академия, София

2 Лаборатория „Вирусология” – Военномедицинска академия, София

Прикачени файлове

Grippe.pdf

Коментари