Публикация

До дни става ясно кой ще строи детската болница

До дни става ясно кой ще строи детската болница

Конкурсът за изграждането на Национална детска болница продължава с двама кандидати, съобщи Министерството на здравеопазването.


На 10 януари се е състояло

публично заседание на комисията, назначена да проведе обществена поръчка

с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“.


До отваряне на ценовото предложение не е допуснато Обединение „Здраве за децата на България“, в което участват „Трейс груп холд“ АД; „Смарт билд дигитал“ ЕООД; „Монолит“ АД и „Инжпроект“ ООД, тъй като в хода на процедурата от комисията е установено, че същото не отговаря на предварително обявените условия.


ДЗЗД „Детска болница София“, в което участват „Климатроник“ ЕООД; ИНОВАСИОНЕС ТЕКНИКАС ЕН СИМЕНТАСИОН СА ДЕ СВ и ПРОЕС КОНСУЛТОРЕС СА, е предложило обща цена за изпълнение на всички дейности – предмет на поръчката, в размер на 79 534 997, 45 лева без включен ДДС.


ДЗЗД „Детско здраве“, в което участват „Главболгарстрой“ АД; „ГБС-Пловдив“ АД И „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД, е предложило обща цена за изпълнение на всички дейности – предмет на поръчката, в размер на 77 839 442, 89 лева без включен ДДС.

До 10 дни министърът на здравеопазването ще излезе с решение за избор на изпълнител

на обществената поръчка, допълват от МЗ.

 

Коментари