Публикация

Частните болници: Не е вярно, че ни плащат повече!

Частните болници: Не е вярно, че ни плащат повече!

Не отговаря на истината, че НЗОК заплаща на частните болници лекарства на различни цени, посочват в специална декларация от Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) и Българска болнична асоциация. То ще внесе документа в Министерски съвет, Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса.


Преди дни управителят на касата д-р Дечо Дечев съобщи в интервю, че осигурителният фонд заплаща едно лекарство за частна болница на 7 пъти по-висока цена, отколкото същото за държавна и общинска.


Според НСЧБ

твърденията на д-р Дечев уронват престижа на частните болници

От сдружението изтъкват, че ако това е вярно, то НЗОК е нарушила нормативната уредба, защото тя не прави разлика между лечебните заведения в зависимост от собствеността им. И подчертават, че цените, на които здравната каса заплаща лекарствата, са регулирани с Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, която забранява на НЗОК да заплаща цена над регистрираната.

 

Публикуваме декларацията на сдружението без редакторска намеса.

 

 

Декларацията на Национално сдружение на частните болници


По повод на изявленията на управителя на НЗОК - д-р Дечо Дечев, дадени в интервю за Дарик радио, изразяваме несъгласието си с някои от направените внушения, уронващи престижа на частните болници.


Не отговаря на истината, че НЗОК заплаща на частните болници лекарства на цени, различни от тези, които заплаща на държавните и общински болници. Ако това наистина е така, то означава, че НЗОК е нарушила нормативната уредба, защото тя не прави разлика между лечебните заведения, произтичаща от собствеността им.


Цените, на които НЗОК заплаща лекарствените продукти, са регулирани с Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Наредбата забранява на НЗОК да заплаща цена над регистрираната. Цената на едно лекарство може да се регистрира само ако е по-ниска в сравнение с тази в десет Европейски държави и след договаряне на задължителна отстъпка.


Ако действително има случай, в който едно лекарство е платено на цена 7 пъти по-ниско от регистрираната в Позитивния лекарствен списък, това говори за тежка инсуфициенция на Наредбата, регулираща цените и налага незабавната ѝ промяна, което именно Д-р Дечев би трябвало да инициира. Напомняме, че не болниците, още по-малко частните, пишат правилата, те ги изпълняват.


Ако д-р Дечев смята, че някоя болница е нарушила нормативната уредба, то той има всички дадени му от закона права да я санкционира. Когато се изнася такава информация, то нека тя бъде конкретна. Д-р Дечев да посочи на кои болници, кога и за кой лекарствен продукт и на какви цени са били платени от НЗОК и как (и за какво) са били санкционирани. Некоректно е да се хвърля обвинение към всички частни болници, много от които изобщо не изпълняват дейности, свързани с лекарствено лечение на злокачествени заболявания.


Във връзка с обвиненията за лобистка поправка на закона, позволяваща на частните болници да не провеждат обществени поръчки, сме длъжни да припомним, че дефиницията на понятието публично-правна организация е дадена от Директива 2014/24/ЕС. С други думи, д-р Дечев обвинява в лобизъм Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа, но и в този случай би трябвало да бъде конкретен, за да не звучи казаното като клевета.


В заключение искаме да заявим, че не бихме желали и няма да позволим частните болници да бъдат изкупителна жертва за конфликтите в изпълнителната власт. Ние се стремим всячески да повишаваме качеството на обслужването на нашите пациенти и въпреки че напоследък сме повече възпрепятствани, отколкото подпомагани в тази ни мисия от здравните власти, отново заявяваме готовността си да обсъдим всички важни въпроси, да предоставим нашата експертиза и конкретни предложения за подобряване на нормативната уредба.

 

Управителен съвет на НСЧБ

 

Коментари