Публикация

Кампания в помощ на преждевременно родените деца

За втора поредна година у нас ще се проведе кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени” в помощ на преждевременно родените деца. Началото на инициативата на Procter & Gamble е утре, като тя ще продължи до 30 ноември.


Нейната цел е да информира обществеността за преждевременното раждане, за причините, които довеждат до него, и за здравните рискове, на които недоносените деца са изложени.

В рамките на кампанията ще се набират и средства от продажбата на продукти на компанията, като с тях ще бъдат закупени 41 апарата за пулсоксиметрия, които ще се предоставят на 35 болници в 27 града. Пулсоксиметрите дават точна информация за сърдечната чистота и за сатурацията (или насищането на кръвта с кислород) на новороденото. Тези данни определят и правилното терапевтично поведение.

По данни на Центъра за здравна информация към Националния статистически институт през последните 2 години раждаемостта в страната се е повишила с 0,5‰, съответно от 10,2‰ през 2008 г. до 10,7‰ през 2009 г., като в същото време процентът на преждевременните раждания остава висок - 7,9%.

Тревожни са данните, получени за миналата година от родилните отделения на болници в Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Монтана, Пазарджик, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора и София, където процентът на преждевременно родените деца надхвърля 10 на сто, като най-високите стойности са регистрирани в Сливен – 15,3% и Варна – 16,2%.

Основните медицински рискове при преждевременно родените деца са свързани със забавената им адаптация към новите условия на живот, в които попадат след излизането от утробата.

Наличието на съвременна апаратура, както и навременната диагностика дават шанс за живот на високо рискови категории новородени деца и намаляват неонаталната смъртност.

„Европейската практика показва, че първите грижи за рисковите новородени деца са от съществено значение, както за подпомагане на дишането, така и за осигуряване на добро качество на живот. За съжаление окомплектоването на голяма част от неонатологичните зали за първична реанимация в България не отговаря на европейските критерии”, заяви проф. Емилия Христова, председател на Асоциацията на българските неонатолози и консултант на кампанията.

Коментари