Публикация

Сексуалност и сексуална дисфункция в различните култури (Презентация)

Сексуалност и сексуална дисфункция в различните култури (Презентация)

Сексуална дисфункция се установява в различните култури, етнически групи и общества: универсалност/инвариантност. Начинът, по който бива изявена, може да се различава във времето и пространството: релативизъм.

 

Половите роли и полово свързаните очаквания определят начина, по който се гледа на сексуалното поведение, сексуалната дисфункция и как и къде бива  търсена помощ. Различните култури, в различни времена, са гледали на секса и сексуалното поведение в различни тонове и нюанси, понякога със страх, понякога в магично-религиозни оцветки (Bullough 1972).

 

Сексуалността се дефинира културално и зависи от социализацията и заучаването, а културите определят кое е нормално/обичайно и кое абнормно/девиантно.


/Целият текст четете в прикачения файл/

Прикачени файлове

Секс кроскултурално (1).pdf

Коментари