Публикация

Д-р Маджаров: Проблемът с болничните не може да се реши, като се насочва вниманието само към лекарите

Д-р Маджаров: Проблемът с болничните не може да се реши, като се насочва вниманието само към лекарите

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и заместник-председателят д-р Николай Брънзалов участваха в работна среща, която се проведе на 15.01.2020 г. в Министерството на труда и социалната политика.


Подуправителят на НОИ Весела Начева представи пред социалните партньори

анализ за временната нетрудоспособност в периода 2010-2018 г.

По време на дебата д-р Иван Маджаров заяви, че не трябва да се стигматизира отделна група в обществото.

Тези, които са нарушители, трябва да носят отговорност, но това не е цялото съсловие. Излизането в болнични за някой се е превърнало в печеливш бизнес. Предлагам ви да се съсредоточим върху това и да направим така, че това да не се случва, заяви д-р Маджаров.

Председателят на БЛС обърна внимание, че

често в лекарските кабинети идват пациенти и директно заявяват, че са за болничен

„Отсрещната страна не носи отговорност, когато иска болничен, но лекарят е този, който трябва да откаже. Санкции и отговорност трябва да има и за двете страни“, уточни д-р Маджаров и допълни, че предписаният режим на лечение е ангажимент и отговорност на лекарите.

Проблемът с нарастващите болнични листове не може да бъде решен, като се насочва вниманието само към нас, лекарите. Нека всички заедно дадем предложения кой трябва да следи за спазването на режима, който е предписан от лекаря. Ние не сме пазачи, заключи д-р Маджаров.

По данни на НОИ, включени в анализа, нараства общият брой на издадените болнични листове – през 2010 г. са издадени 1473,8 хил., а през 2018 г. – 2243,5 хил. (ръст от 52,2 на сто).


Анализът беше дискутиран от представители на МТСП, МЗ, работодателски и синдикални организации. По предложение на министър Деница Сачева днес в МС ще бъдат внесени за разглеждане основните изводи, направени в анализа. Мерките за ограничаване на злоупотребите при получаване на болнични предстои да се обсъждат през следващите седмици.

Коментари