Публикация

Предстои първият е-търг в реално време за закупуване на лекарства в болниците

Предстои първият е-търг в реално време за закупуване на лекарства в болниците

През юни и юли 2019 г. беше проведена процедура по събиране на заявки от лечебните заведения за необходимите им лекарствени продукти през 2020 и 2021 г. Събирането на заявки беше извършено изцяло електронно, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в България.
Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пред народни представители в Комисията по здравеопазване.

В процедурата са подадени 203 индивидуални заявки от лечебните заведения, регистрирани в системата

През септември 2019 г. беше стартирана първата електронна обществена поръчка за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в страната, припомни още здравният министър.


Обществената поръчка е обявена за лекарствените продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания. Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 1 080 909 890, 52 лв. без вкл. ДДС, или стойността в размер на 1 297 091 868, 63 лв. с вкл. ДДС.

След отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници предстои провеждането на първия електронен търг в реално време за закупуване на лекарствени продукти чрез електронната борса за лекарствата.
В рамките на срока за подаване на предложения в Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България бяха подадени 27 предложения от 16 участници, посочи Ананиев.

„Предвид обстоятелството, че това е една нова система, чиято реална експлоатация стартира през 2019 г., след приключването на електронния търг по първата обществена поръчка, през февруари ще бъдат обявени още 5 електронни обществени поръчки за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в страната“, допълни здравният министър.


Преди обявяване на обществената поръчка бяха предприети действия по гарантиране сигурността на системата, като беше реализирана защита от Distributed Denial of Service /DDoS/ атаки. Също така Министерството на здравеопазването възложи и извършването на цялостен независим одит на Електронната система.

Коментари