Публикация

Изнесени кандидатстудентски изпити в пет града ще проведе Медицински университет – Плевен през февруари и март

Изнесени кандидатстудентски изпити в пет града ще проведе Медицински университет – Плевен през февруари и март


За трета поредна година Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) провежда изнесени кандидатстудентски изпити за бакалавърските специалности. Освен в градовете Монтана, Видин, Враца и Велико Търново, кандидат-студентите ще имат възможност тази година да се явят на тест по биология и в Разград. Те ще имат право на прием в 10 специалности на висшето училище, водещи до придобиване на образователно-квалификационни степени «Бакалавър» и «Професионален бакалавър». Решението на МУ-Плевен за провеждане на изнесени изпити в Северна България произтича от доказано най-високия процент кандидати от тези региони. Явявайки се на изнесените изпити, гимназистите получават оценка на теста по биология, която е равностойна на резултатите от предварителната и редовната изпитни сесии.
Заявленията за явяване на предварителните изпити ще се подават електронно. Приемът им за изпитите в Монтана и Враца стартира на 01 февруари и ще продължи до 12 февруари. Тестът по биология в Монтана е на 15 февруари, събота, в заседателната зала на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев», а във Враца – на 16 февруари, неделя, в конферентната зала на хотел «Мира». От 15 до 26 февруари кандидат-студентите могат да подават заявления за явяване на 29 февруари, събота, на изпита във Велико Търново, в конферентната зала на хотел «Алегро» и във Видин, в конферентната зала на хотел «Ровно». През същия период е и подаването на заявления за изпита в Разград, който ще се проведе на 01 март в ОУ «Никола Й. Вапцаров».
По време на изнесените изпити кандидат-студентите на МУ-Плевен могат да се явят на тест по биология за бакалавърските специалности «Акушерка», «Медицинска сестра», «Медицинска рехабилитация и ерготерапия», «Помощник-фармацевт», «Медицински лаборант», «Рентгенов лаборант», «Опазване и контрол на общественото здраве», «Медицинска козметика», «Социални дейности в здравеопазването» и «Социални дейности» (платено обучение). В края на м. януари 2020 г. на сайта на висшето училище ще бъде обявена инструкция за онлайн подаване на заявления за изнесените изпити.
Медицински университет – Плевен провежда наситена на събития целогодишна кандидатстудентска кампания под мотото «Успяваме заедно». Студентите, преподавателите и служителите на висшето училище помагат на кандидатите да направят правилния избор, от който зависи бъдещото им професионално изграждане и развитие, чрез срещи-разговори в гимназиите в цялата страна, участия в кандидатстудентски борси и дни на отворените врати. На 25 януари 2020 г. предстои участие на представители на МУ-Плевен в кандидатстудентска борса в Дупница, а на 24-25 февруари – в Разград.
За поредна година Медицински университет – Плевен ще заложи и на успешното провеждане на предварителна изпитна сесия на място за кандидат-студенти през месеците март и април 2020 г. Резултатите от нея имат еднаква тежест в балообразуването като изнесените и редовните изпити. Тестът по биология за бакалавърските специалности е на 22 март 2020 г., с период на подаване на документи на място и онлайн от 07 март до 18 март 2020 г. В същия период се приемат документи и за изпита по биология за магистърските програми по Медицина и Фармация. Изпитът по химия за «Медицина» и «Фармация» е на 05 април, а подаването на заявления е в периода 07 март – 01 април 2020 г.
Ако оценката от изнесените или предварителните изпити удовлетворява кандидат-студента, поради което реши да не се явява на редовната изпитна сесия през юни и юли, той задължително трябва да подаде документите си и през юни 2020 г., за да посочи желанията си за участие в класирането по специалности. Кандидатите за бакалавърските специалности могат да кандидатстват само с оценката по биология от държавен зрелостен изпит или с оценка от друга матура по избор, без да се явяват на изпит. Висшето училище признава за изпитни оценките над 5.50 от национални олимпиади и състезания по биология и химия за текущата година.
На сайта на висшето училище в раздел «Прием 2020» е поместена пълна информация за специалностите, местата и таксите на обучение, по които МУ-Плевен осъществява прием за новата академична година, датите на изпитите и актуализирания Правилник за прием на кандидат-студенти. Чрез сайта всеки зрелостник може да подаде документи онлайн, да провери залата за явяване на изпит, както и получения резултат.
 

Коментари