Публикация

Лъчетерапевтът д-р Николай Недев преглежда всеки месец във Варна

Лъчетерапевтът д-р Николай Недев преглежда всеки месец във Варна

Специалистът-новатор в радиохирургията и лъчетерапията продължава ежемесечните прегледи на онкоболни пациенти в Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна и през 2020-та. 

Д-р Недев вече има значителен опит в лечението на пациенти с рак на гърдата, рак на простатата, малигнени лимфоми, рак на белия дроб, тумори в мозъка, метастази в кости, мозък, меки тъкани, лимфни възли. До момента във Варна той е консултирал десетки пациенти, които имат възможност да се лекуват с най-съвременните методи и модерна техника в сферата на лъчелечението и радиохирургията.

„В Аджибадем Сити Клиник Младост в София прилагаме стереотактична радиохирургия – операция, при която обаче скалпелът е радиация – обяснява д-р Недев. - В Клиниката по лъчелечение използваме изключително прецизни лъчеви снопове, които оперират безкръвно туморите в мозъка. Това обикновено става еднократно, както при неврохирургична операция, а при по-големи до 3 см тумори - в няколко процедури без никакъв разрез. Дозата, която внасяме, унищожава главната мишена на туморната клетка – нейното ДНК (дезоксирибонуклеиновата киселина), чрез която туморите умножават своя брой и се разпространяват в организма. Лъчите също така премахват кръвоносните съдове на тумора, като запазват тези на здравите тъкани в непосредствена близост“.

Освен различни тумори със стереотактична радиохирургия в клиниката в София се лекуват белодробни метастази, единични метастази в лимфните възли в цялото тяло, метастази в костите, надбъбречната жлеза и на други локализации.

Лекарите в Аджибадем Сити Клиник Младост са експерти в полето на лъчетерапията, много от тях с практически опит, придобит в чужбина. А екипите в болницата се отнасят с внимание и разбиране и за психологическия аспект на лечението.

Коментари