Публикация

Пaразитологът д-р Татяна Цветкова се присъедини към екипа на лаборатория „ЛИНА” във Варна

Пaразитологът д-р Татяна Цветкова се присъедини към екипа на лаборатория „ЛИНА” във  Варна

Медицинска лаборатория  „ЛИНА”  привлече още един уважаван лекар в редиците си. Това е специалистът по медицинска паразитология д-р Татяна Цветкова. Д-р Цветкова е завършила Медицински университет – Плевен през 1997 г., а специалност придобива в Медицински университет – Варна. Студентите във висшето учебно заведение в морската столица я познават като преподавател  по дисциплината „Медицинска паразитология и тропическа медицина”. Д-р Цветкова има  над 20 научни публикации и множество участия в регионални, национални и международни форуми. В момента тя работи върху дисертационния си труд  на тема: „Клинико-епидемиологични и терапевтични аспекти на токсокарозата в Североизточна България“.

 

-         Д-р Цветкова, с какво Ви привлече лаборатория „ЛИНА”  и как решихте да станете част от екипа ѝ във Варна?

-         Избрах  лаборатория „ЛИНА” за работа като лекар-паразитолог, тъй като наблюденията ми върху дейността  ѝ  във Варна през последните години ми вдъхна увереност за висок професионализъм и възможност за съвременна диагностика - висш пилотаж в грижата към пациента.

 

-         В последните години медицинската паразитология се превърна в изключително рядка специалност, въпреки че безспорно е необходима.  Затова според Вас лечебните заведения трябва ли да полагат усилия за запазване на това направление в медицината и насърчаване на младите лекари да се развиват в него?

-         Недостигът на лекари-специалисти, особено извън областните градове,  е осезаем и се задълбочава. Най-вече  това важи за специалистите по медицинска паразитология. Чест прави на лаборатория „ЛИНА”,  която активно  работи в тази насока, и като сертифицирана база за специализация  по медицинска паразитология дава възможност за реализация и възможност за работа на новозавършили  лекари. Това е един от начините да се подготвят нови кадри в това направление. В момента в „ЛИНА” работят двама лекари с придобита специалност по медицинска паразитология и един специализант.

 

-         Каква е ролята на паразитолозите и защо, въпреки че България не е екзотична дестинация, дефицитът на тези кадри би се отразил негативно на здравната ни система?

-         В България съществуват над 20 местно разпространени паразитози, като всяка година се диагностицират и различен брой вносни паразитози при чужди граждани и българи, пътували в ендемични за тях държави. Днес границите на света са много по-отворени и хората имат възможност да пътуват до различни, включително тропичеки страни, където тези заболявания са широко разпространени. Затова е необходимо разпознаване на симптомите им и навременна паразитологична диагностика, защото рискът от разсейване на паразитите е напълно реален. Като пример за вносна паразитоза можем да посочим маларията, при която над 3 милиарда хора по света са изложени на риск от заразяване в страни от Африка, Азия, Централна и Южна Америка, и всички българи, пътуващи по повод професията си или туризъм. При неразпознаване на симптомите, забавена паразитологична диагностика и неадекватна антималарийна терапия, изходът може да е летален.

 

-         Кои паразитни заболявания са с изключително значение за България и има ли такива, за които сме водещи в Европа?

-         За  ехинококоза страната ни продължава да бъде първенец по заболяемост в Европа. Кучешката тения е причина за инвалидизиране на опаразитените от ранна детска възраст, не са редки и рецидивите. Няма как да не споменем и ентеробиозата, която е най-честата чревна хелминтоза както в България, така и по света. При недостатъчни диагностика  и лечебно-профилактичен план, острицата би могла да бъде причина за сериозна епидемична  обстановка в семейството или в детските градини и ясли, което налага задължителни паразитологични изследвания преди прием в детски заведения.

Важно е да се отбележи, че серопозитивността за токсоплазмоза у нас варира между 30-40%. А вродената токсоплазмоза е причина за тежки аномалии на централната нервна система и очите, понякога несъвместими с живота. Ето защо е необходимо всяка бременна да бъде изследвана за токсоплазмоза възможно най-рано след установяването на желана бременност.

В лаборатория „ЛИНА” извършваме паразитологични изследвания.

 

-         В момента подготвяте дисертационен труд, чиято тема е свързана с токсокарозата. Колко опасна е  тя и по какъв начин можем  да се предпазим от нея?

-         Токсокарозата е непозната паразитоза  както за клиницистите, така и за пациентите. В резултат на проучванията ми върху серопозитивността за заболяването в Североизточна България,  установих изключително висока такава, варираща от 8% до 33%, в зависиост от изследваната група, което я прави най-разпространената хелминтоза в България. Този факт се свързва с неконтролируемата популация на кучетата и котките в страната ни и нерегулярното обезпаразитяване на домашните любимци. Паразитозата може да протече от безсимптомно или с леки неспецифични симптоми ( субфебрилитет, хронична умора, главоболие, нарушен апетит и др.) до засягане на паренхимни органи (черен дроб, бял дроб, бъбреци, сърце и др.). Често заболяването протича на фона на системна или локално проявена ( бял дроб, кожа) алергия. Клиничните форми на токсокароза с необратими последствия са възможни при засягане на централната нервна система и очите. Като начин за предпазване на първо място остава високата лична хигиена. В лаборатория „ЛИНА” предлагаме изследване за тоскокароза IgG. С паразитологичните ни изследвания пациентите могат да се запознаят в раздел „Изследвания” на нашия сайт.

Коментари