Публикация

КОЦ – Пловдив включва и психолог в онкокомисиите

КОЦ – Пловдив включва и психолог в онкокомисиите

Психолог от Комплексния онкологичен център в Пловдив вече участва и в мултидисциплинарния екип на онкологичните комисии по различни локализации и оказва ценна психологическа подкрепа в най-критичните за пациентите моменти. Това се случва за първи път в онкоцентър и е част от програмата на управителя на КОЦ – Пловдив д-р Парашкев Цветков за подобряване качеството на комплексното лечение.

При обсъждането на индивидуалния план на лечение в онкокомитетите, някои от пациентите са свръх напрегнати, прекалено разтревожени, шокирани, а има по- възрастни с допълнителни придружаващи заболявания, които се нуждаят от по-дълги обяснения. Затова поканихме и психолог, който познава спецификата на човешката душа и може деликатно и професионално да разясни стъпките, обясни новата идея началникът на Първо отделение по медицинска онкология в КОЦ – Пловдив д-р Антоанета Томова. Тя първа е поканила психолога на лечебното заведение Елена Атанасова да присъства при обсъждането.

През онкокомисиите дневно минават между 50 и 80 души. Всички те се нуждаят от пълна информация – какво лечение ще им се предложи, видът на метода, каква е ползата, къкъв е рискът, колко ще продължи. Те очакват да им се обясни всичко и то много детайлно. Психологът помага при по-проблемните случаи.Той е специалистът, който знае как да ги предразположи да разкажат какво ги напряга и тревожи и когато са по-спокойни, да им обясни какво предлагаме като модерно комплексно лечение. Според д-р Томова това много ще подобри комуникацията.

Пациентът е в центъра на нашата грижа и внимание. Той трябва да проумява какво му се предлага, а ние да сме сигурни, че ще се придържа максимално към терапията, спрямо последните новости в съвременната медицина,

каза още специалистката.

Най-критичните моменти при пациентите с онкологични заболявания в психоемоционален план са съобщаването на диагнозата и промяната в плана на лечение, която се осъществява от онкологична комисия, посочи психологът Елена Атанасова. Тя допълни, че всяка промяна ги тревожи, тъй като основният страх е от влошаване на състоянието и развитие на болестта. В зависимост от структуратата на личността някои хора по-спокойно приемат ситуацията, но други се стресират, изпадат в тревожност и не възприемат информацията от лекуващия лекар. Включват се психични защити като изтласкване, отрицание – те са съхраняващи психиката. Затова трябва разбираемо за тях да се обясни какво налага промяната в лечението и какво предстои. Реакциите на пациентите зависят от качествата на личността, преди поставяне на диагнозата и това най-лесно се улавя от психолог. Оттам зависи и подходът, който ще приложи, за да се снижи нивото на тревожност. Когато са максимално добре информирани, нивото пада и това е доказано вече в световен мащаб, изтъкна Атанасова.

Тя е приложила индивидуални подходи вече в няколко комисии и ефектът е голям. Присъствието на психолог в онкокомисиите ще подобри още повече комплексното лечение, което прилага КОЦ – Пловдив. Онколозите са убедени, че усещайки и психологическа подкрепа, пациентите ще се чувстват по-обгрижени и по-спокойни, че всичко в лечението им се случва правилно.

Коментари