Публикация

Наши студенти в помощ на звено „Майка и бебе“

Наши студенти в помощ на звено „Майка и бебе“

Над 15 студенти по медицина и дентална медицина от Медицинския университет – Пловдив дариха над 600 часа доброволчески труд, спестявайки голям финансов ресурс.

Те участваха в ремонтните дейности в звено „Майка и бебе“ към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства".

 

Ремонтът и обзавеждането в звеното са на стойност 13 692 лв.

и включват строителни материали, мебели и ел. уреди. Работата, която студентите на Медицинския университет извършиха, бе изнасяне на всички стари мебели, транспорт и монтаж на новите, цялостно почистване на подовете, шкурене на стените и облепване на целия етаж в подготовка за боядисване. Накрая стените бяха декорирани с ръчно нарисувани картини и стикери, придавайки топла и приветлива атмосфера в дома, особено подходяща за деца и семейства.

 

Проф. д-р Иван Иванов – зам.-ректор на МУ – Пловдив по Управление на качеството високо оцени инициативата и участието на нашите студенти в този проект. В обръщението си към присъстващите проф. Иванов подчерта колко важна за медицинската професия е любовта към човечеството и отбеляза, че мотото на Медицинския университет – Пловдив неслучайно е "Посветени на  хуманността".

Студентите по медицина от 6 курс направиха презентация за личната хигиена, правилното хранене и здравословния начин на живот, а студентите от 5-ти курс на Факултета по дентална медицина предоставиха на майките и децата консултации за денталното здраве.

 

Всички студенти и доброволци получиха благодарствени адреси от името на Община Пловдив, връчени им от Веселина Ботева – директор на дирекция „Социални дейности“.

 

В знак на признателност „Humanity First“ връчи Знака на благотворителната организацията на МУ – Пловдив.

 

Медицински университет – Пловдив се гордее със своите студенти, които откликват на човешките неволи и проявяват своята хуманност и социална отговорност към обществото.  Проф. Мурджева – ректор на МУ - Пловдив, е уверена, че само добрият човек може да стане добър лекар и вярва, че ценностите, в които се възпитават студентите на Университета, са достойни за пример.

Проектът за подобряване на материалната база в звено „Майка и бебе“ към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства" е финансиран от международната благотворителна организация Humanity First – Германия. От ноември до декември 2019 година. Трудът на студентите е доброволен.

Коментари