Публикация

Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жените: еволюционни основи на суицидалитета

Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жените: еволюционни основи на суицидалитета

Суицидът е причина за смъртта на над 150 000 в Европа, над 800 000 в света, според СЗО близо 1 милион; прогноза за 2020 – 1.5 милиона.Не по-малко от 1.4 % от смъртността се дължи на самоубийства.

 

Суицидното поведение в повечето случаи е процес, който се повлиява от  интеракцията на генетични, психологични, средови и ситуационни фактори. Моделът „Стрес-диатеза“ е широко приет като теоретична рамка за разбиране на развитието на суицидното поведение.

/Целият текст четете в прикачения файл/

Прикачени файлове

Суицид презентация.pdf

Коментари