Публикация

Вакантно място за лекар-специализант

Вакантно място за лекар-специализант

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за вакантно място за лекар-специализант по специалност „Нервни болести“ към Клиниката по интензивно лечение на нервни болести.

Необходими документи за кандидатстване

 

  • Молба свободен стил;
  • Автобиография по европейски образец;
  • Копие на диплома за завършено висше образование с приложение;
  • Медицинско свидетелство.

Документите се подават в канцеларията на болницата в работен ден от 08:00 до 16:00 часа.

Краен срок - 24.02.2020 г.

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване.

Коментари