Публикация

Радиобиолози с препоръки към лекарите

Лъчението е не само добро терапевтично средство за борба с рака, а и диагностичен метод. Въпросът е дали в болниците се използва съвременна апаратура и дали понякога не се правят излишни тестове, излагайки на риск здравето на пациента.


Според доц. Женя Василева, завеждащ секция „Радиационна защита” в Националния център по радиобиология, у нас съществува проблем в това отношение.

Не случайно през последните две години над 100 рентгена в страната са били спрени от експлоатация, тъй като не отговарят на критериите за безопасност.

Междувременно радиобиолозите подготвят пакет от препоръки, с които ще запознаят общопрактикуващите лекари и специалистите. В тях ще бъдат описани различни клинични ситуации и съответно диагностичните методи, които са най-подходящи за тях.

„Проблемът не е в самите лекари, а в това, че една рентгенова снимка, макар и ненужна, може да се изисква според правилата на клиничната пътека”, каза доц. Василева, която е и председател на организационния комитет на международната конференция „Радиационна защита в медицината”, провеждаща се край Варна.

У нас никой не е изчислявал колко от направените рентгенови снимки е могло да бъдат спестени, но според английско проучване отпреди близо 10 години става въпрос за около 15-20 процента.


Коментари