Публикация

Топ специалисти обсъждат на форум връзката на хипертонията с други хронични болести

Топ специалисти обсъждат на форум връзката на хипертонията с други хронични болести

От 31 януари до 2 февруари София ще бъде домакин на кардиологичен симпозиум с международно участие – „Arteriale 2020 - кръгът от таргетна органна увреда до клинично изявено събитие“.

Събитието се организира от Българската лига по хипертония

и е част от научните форуми за 2020 г., одобрени от European Society of Hypertension.


Симпозиумът е интердисциплинарен, на него ще присъстват известни български и чуждестранни лектори от много специалности - неврология, кардиология, ендокринология, нефрология, пулмология. Сред тях са акад. Лъчезар Трайков, проф. Арман Постаджиян, проф. Цветалина Танкова, проф. Сабина Захариева, доц. Васил Велчев, проф. Борис Богов, проф. Джузепе Манчиа, проф. Ролан Ашмар, проф. Драган Лович и други.

Целта на симпозиума

е да изясни връзката между артериалната хипертония и редица други хронични заболявания, като диабета, бъбречната недостатъчност, съдовите и когнитивните нарушения. В основата на всички тях седят едни и същи рискови фактори. Затова въздействието върху всеки един намалява вероятността от възникването и прогресирането на последващите хронични заболявания, както и спомага за по-добрия им контрол, ако те вече са налице.


По време на симпозиума за първи път ще бъдат оповестени резултатите от

Глобалната инициатива на Световната лига по хипертония за измерване на артериалното налягане през 2019 г.

Изследването – „May measurement month”, беше проведено в 90 държави, като България за първи път беше една от тях. В инициативата у нас се включиха над 600 лекари в 23 области, като бяха обхванати близо 4000 българи.


Основните данни и изводи от проведеното изследване ще бъдат представени в рамките на Arteriale 2020.

Коментари