Публикация

Над 2 пъти е нараснал броя на кохлеарните имплантации само за година в Болница "Тракия"

Над 2 пъти е нараснал броя на кохлеарните имплантации само за година в Болница "Тракия"

Тракийския център за кохлеарни имплантации при УНГ-отделението на Болница "Тракия" работи вече седма година. За седемте години от откриването си в Тракийски център за кохлеарни имплантации са извършени операции на около 40 пациенти. Това е сравнително малка цифра в сравнение с броя на имплантациите, които се извършват в икономически развитите страни. До миналата година причините за ограничения брой операции се дължаха на факта, че цената на кохлеарните импланти влизаше в наложените лимити на болниците и това бавеше много заплащането им към фирмите доставчици.

 

"След това Националната Здравно-Осигурителна Каса взе принципно решение да реимбурсира кохлеарните импланти директно към фирмите вносители, без плащането им да преминава през болниците, които от 2019 г. вече имат отношение само към поставянето им, което на практика много ни улесни", посочи доц. д-р Руев.


Това е и причината за 2019 г. броят на извършените кохлеарни имплантации в Болница "Тракия" да е над 2 пъти по-голям в сравнение с предходната година. Ако през 2018 година тук са били извършени 3 такива имплантаци, то през 2019 те са били 7. "Вярвам, че през 2020 година броят им ще бъде още по-голям, още повече, че Здравната каса вече реимбурсира кохлеарни импланти не само за деца, но и за възрастни", казва доц. Руев.


Пациентите, нуждаещите се от кохлеарни импланти, се делят на групи - от една страна на деца и възрастни, а от друга страна на такива с неразвит и развит говор, съответно пре- и постлингвална глухота.


Досега в практиката на Тракийския център за кохлеарни имплантации акцент бяха децата с прелигнвална глухота. Всяка година в България се случват около 70 000 раждания. От тях около 70 деца се раждат със слухови проблеми, половината от които имат нужда от кохлеарна имплантация. Благодарение на слуха си, детето развива своята реч и възможности за социализация.

За да бъде най-добър ефектът от кохлеарната имплантация, тя трябва да се извърши до първата година от раждането на детето. Затова в Болница "Тракия" се извършва задължителен скрининг на слуха на всяко новородено. Слуховите проблеми трябва да бъдат установени най-късно до третия месец, а до шестия трябва да му бъде поставен слухов апарат. Така детето добива опит с него и най-късно до 12-я месец от живота му се преценява дали то ще има нужда от кохлеарен имплант. Поставен след втората година от живота, имплантът вече не дава толкова добри резултати.

Хубавото е, че при децата и учащите е възможно да се поставят кохлеарни импланти двустранно, когато това е необходимо, като Здравната каса в тези случаи реимбурсира и втория имплант.


Всъщност, първият пациент с кохлеарна имплантация на Болница „Тракия" през 2013 година е възрастен мъж. Неговият имплант обаче е бил дарение от фирмата производител, припомня доц. Руев. През 2015 година Здравната каса започва да реимбурсира кохлеарни импланти и за възрастни хора. Така нов акцент в работата на Болница "Тракия" стават и възрастните хора в трудоспособна възраст. При тях загубата на слуха е постлингвална - оглушали са след като са развили речевите си възможности.
"При възрастните пациенти индикациите са свързани предимно с невъзможност за разбиране на речта, дори когато слуховите им апарати са настроени адекватно. Тогава се налага кохлеарна имплантация", казва д-р Руев.


Далеч не всички възрастни пациенти в България, които имат проблеми със слуха, са слухопротезирани. Затова и възможностите за поставяне на кохлеарни импланти силно се ограничават. В момента в страната текат анализи, чрез които се уточнява точния брой на възрастните българи, които имат нужда от слухопротезиране и съответно от поставяне на кохлеарни импланти.


"Ние не трябва да пренебрегване и нуждите на възрастните хора в пенсионна възраст, които отдавна са акцент в страните с развити икономики. При нас тези процеси вървят със закъснение, но вярвам, че скоро и пенсионерите ще бъдат акцент в работата на Тракийския център за кохлеарни имплантации", казва доц. д-р Руев. Това е така, защото необходимостта от слухопротезиране постоянно нараства във времето. Една от основните причини е устойчивият процес на застаряване на населението в България.

Коментари