Публикация

Спасиха слуха на 8-годишно момиченце с имплант, предаващ звука по костен път

Спасиха слуха на 8-годишно момиченце с имплант, предаващ звука по костен път

8-годишно момиченце от Стара Загора получи възможността за имплантация на слухов имплант, който предава звука чрез вибрации по костен път. За разлика от кохлеарните импланти, които стимулират кохлеята по електрически път, този имплант стимулира едновременно и двете уши чрез вибрации в средното ухо. За да бъде ефективен той обаче, пациентът трябва да бъде със запазени функции на средното ухо.

 

Имплантацията премина успешно в Тракийския център по кохлеарни имплантации на Болница „Тракия“ и беше извършена от нейния ръководител, доц. д-р Петър Руев, д.м. Досега детето е било протезирано със стандартни слухови апарати, заради вроден двустранен холестеатом с наличие на малформативни синдроми. Момиченцето е многократно оперирано заради тези заболявания в УНГ-клиниката на Болница „Тракия“. Нонопоставеният слухов имплант има много по-добри функционални характеристики от стандартните слухови апарати. Три месеца след операцията детето вече чува и реагира много по-добре.

 

Цената на този вид слухови импланти е около 10 000 евро. Те все още не се реимбурсират от Здравната каса, но след преминаването на Агенцията за деца с физически увреждания в структурата на касата, финансирането е станало възможно.

„Имаме опериран преди време възрастен пациент с подобен имплант с много добри функционални резултати“, посочи д-р Руев. Надеждата на УНГ-специалистите е Здравната каса да включи в списъка за реимбурсиране и други видове слухови импланти, освен кохлеарните, за да могат повече пациенти да намерят ефективно решение на здравословните си проблеми.

Коментари